· 

Waarom zou je starten met programmeren?

De wereld is de afgelopen jaren enorm veranderd en zal dat waarschijnlijk voorlopig nog wel blijven doen.

 

Op 19 mei 2014 presenteerde de Onderwijs haar jongste advies: ‘een eigentijds curriculum’. Dit advies werd geschreven op verzoek van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Ze vroegen de raad om ‘te inventariseren welke uitdagingen er op het onderwijs afkomen en wat dit impliceert voor de manier waarop scholen en overheid hiermee om zouden kunnen gaan’.

 

De Onderwijsraad noemt vier belangrijke ontwikkelingen:

  • Technologisering: door de opkomst van ICT en internet en de toepassingen die hierdoor mogelijk worden, is er een explosie aan informatie en communicatie.
  • Internationalisering: het effect van technologisering stimuleert de internationalisering, grenzen ‘verdwijnen’.
  • Personalisering: door technologisering en internationalisering is het voor werknemers van toenemend belang om zich continu te scholen. Van mensen wordt steeds meer verwacht dat ze hun eigen leven en zelfontplooiing oppakken. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe gemeenschappen en het verdwijnen van klassieke gemeenschappen.
  • Flexibilisering: in ‘de nieuwe wereld’ wordt van werknemers verwacht dat ze zich snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden en een leven lang leren.

Ook in Nederland staat programmeren in het onderwijs volop in de schijnwerpers na de lancering van CodePact door Neelie Kroes in mei 2015.

Vraag naar programmeurs

In de steeds verder digitaliserende samenleving zal in de nabije toekomst een enorme vraag ontstaan naar programmeurs en informatici. Doen we hier in het onderwijs niets aan, dan zal er in de toekomst een groot tekort aan competente arbeidskrachten ontstaan. Als we kinderen op vroege leeftijd in aanraking brengen met de charmes en geheimen van het programmeren, zal later een grotere groep jongens en meisjes kiezen voor een vervolgopleiding tot specialist in het programmeerdomein.

 

Naast deze economisch-maatschappelijke argumenten zijn er ook didactische en pedagogische argumenten.

Creativiteit

Allereerst vinden kinderen programmeren gewoon heel erg leuk. Er bestaan diverse programma’s waarmee kinderen creatief bezig kunnen zijn en gelijk ook resultaat kunnen zien van wat ze geprogrammeerd hebben. Daardoor krijgen kinderen een gevoel van controle in een wereld die door ingewikkelde technologieën vaak juist heel gesloten is.

Programmeren spreekt de vermogens van kinderen aan en maakt ze van consumenten tot ‘creators’ van digitale media. Dit is goed voor de ontwikkeling en verhoogt het zelfvertrouwen.

Daarnaast stimuleert programmeren de vermogens tot logisch denken en scherpt programmeren ook de vaardigheden aan om logisch en gestructureerd te denken.

Programmeren vergroot het probleemoplossend vermogen van kinderen en empowert burgers in een digitale wereld waarin de kloof tussen mediagiganten en burgers steeds groter wordt.

 

 

Mediawijs

Door te leren programmeren vergroten kinderen hun begrip van hoe media gemaakt worden, leren ze op een meer geavanceerde manier gebruik te maken van hun apparatuur, kunnen ze meer eigen content creëren en leren ze hun doelen beter te realiseren in de mediasamenleving.

  

Oftewel: veel van de 21 eeuwse vaardigheden komen bij programmeren aan de orde.


Aan de slag?

Wil je beginnen met programmeren in jouw klas?

 

Maar ben je onzeker en wil je meer info?

Of weet je niet hoe en waarmee je kunt beginnen?

Zoek je naar materialen en tips?

 

Schrijf je dan in voor de videoserie "5 tips om te starten met programmeren" en ontvang de gratis tips in je mailbox. 

 

Je kunt meteen aan de slag met de tips.

De tips zijn geschikt voor alle leeftijden op de basisschool, en ook toepasbaar in het Speciaal basisonderwijs.

 

Doe je mee? Je kunt ook de Online training programmeren volgen.

Een training die je vanaf je eigen computer, in je eigen tijd kunt volgen. Met stap voor stap video's en pdf handleidingen van veel verschillende tools.

 


Reactie schrijven

Berichten: 0