Moet alles digitaal?

Als ik met leerkrachten praat over 21e eeuws leren, dan merk ik dat ze vaak het idee hebben dat alles digitaal moet. Maar is dat ook zo?
Als je de 21 eeuwse vaardigheden integreert in je lessen, je thema, moeten dat dan altijd digitale elementen zijn?

Nee, zeker niet!

De 21 eeuwse vaardigheden bestaan al een tijdje en zijn ontstaan omdat er behoefte was aan een schema waarmee we kunnen laten zien wat nodig is je te kunnen redden in onze huidige maatschappij en de maatschappij waarvoor we onze leerlingen opleiden.
En ja, die wereld is een stuk digitaler geworden dan toen wij opgroeiden.
Leerlingen worden opgevoed met allerlei digitale middelen om zich heen, en kunnen er veelal niet meer buiten. En wij als volwassenen vaak ook niet. Dus het is belangrijk om leerlingen te leren hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Maar het stukje digitale vaardigheden, waar we het dan over hebben, dat is maar een klein stukje van de 21 eeuwse vaardigheden. Dat stukje zit vooral verwerkt in de 4 vaardigheden die we samen Digitale geletterdheid noemen: ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Mediawijsheid en Computational thinking.

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid valt uiteen in 4 onderdelen:

  • ICT basisvaardigheden: de basis van ICT. Om kunnen gaan met apparatuur en software.
  • Informatievaardigheden: opzoeken van informatie (zowel online als offline!).
  • Mediawijsheid: omgaan met alle media die we gebruiken en op ons afkomen.
  • Computational thinking: problemen oplossen met behulp van de computer. Hieronder valt programmeren, het maken van algoritmes etc.

Deze 4 vaardigheden hebben natuurlijk veel te maken met computer en het internet. Maar niet alleen. Met een aantal vaardigheden kun je ook heel goed offline bezig zijn.

ICT-basisvaardigheden en Mediawijsheid gaan allebei duidelijk over de digitale wereld en zijn daarvan eigenlijk niet los te zien. Dat betekent niet dat alle activiteiten die je doet ook digitale activiteiten moeten zijn. Bij Mediawijsheid praat je bijvoorbeeld veel over hoe je je gedraagt online, welk nieuws echt is, hoe je beïnvloed wordt door reclame. ICT-basisvaardigheden gaat vooral over hoe je omgaat met de computer, hoe je een programma opstart en weer afsluit, maar ook werken met bijvoorbeeld Office.

Bij Informatievaardigheden gaat het over omgaan en zoeken van informatie. Dat kan zowel online als offline. Zo is het bedenken van wat je over een onderwerp/ thema wilt weten uiteraard een belangrijk onderdeel (een probleemstelling formuleren).
Dit is een stuk waarbij je helemaal niet digitaal bezig hoeft te zijn. Met elkaar vragen bedenken en deze opschrijven op briefjes voor een prikbord hoort er ook bij. Ook als je de informatie op zoekt in boeken, ben je bezig met Informatievaardigheden.

Uiteraard kun je dit allemaal ook online doen, en dan ben je wel digitaal bezig! En dan heb je ook de beschikking over mooie tools die net een andere insteek geven, waardoor informatie zoeken een nieuwe impuls krijgt.

Denk bijvoorbeeld aan tools als Padlet (online prikbord) en Yurls (verzamelpagina voor links en video’s).

Computational thinking heeft natuurlijk ook een grote link met computers. Maar ook hier hoeven niet alle activiteiten digitaal te zijn. Zeker niet!
Er zijn allerlei manieren om offline met programmeren bezig te zijn. Je kunt bijvoorbeeld levend programmeren.
Je vind allerlei activiteiten als je zoekt op Unplugged programmeren.

Maar wist je dat ook dingen als een kralenplank patroon maken, een patroon rijgen met kralen, mozaïek leggen, een bouwwerk (na)bouwen, een vliegtuig vouwen volgens een stappenplan vallen onder Computational thinking?
Alles wat gaat over patronen, voorwaardelijk denken (als… dan), stappenplannen is onderdeel van Computational thinking en bereid kinderen voor op programmeren en coderen. Vooral het logisch denken, problemen oplossen zijn belangrijk vaardigheden!

Voorbeelden van offline bezig zijn met Computational thinking.

Nieuwe ideeën?

En… heb jij nu nieuwe ideeën hoe je ook offline met Digitale geletterdheid bezig kunt zijn?
Er zijn vast activiteiten die jij al doet in je klas.

Deel je hieronder of op Facebook welke offline activiteiten jij doet rondom de 21 eeuwse vaardigheden?

In het volgende deel van dit artikel ga ik verder over de 21 eeuwse vaardigheden Communiceren, Samen werken, Sociaal Culturele vaardigheden en Zelfregulering.

In deel 3 komen dan Creatief denken, Kritisch denken en Probleem oplossen aan de orde.