Vorige keer vertelde ik je dat ik vind dat de 21 eeuwse vaardigheden niet betekenen dat alles digitaal moet. Ik gaf je wat voor beelden van offline activiteiten rondom digitale geletterdheid. Hier vind je dat artikel.

In dit artikel wil ik het hebben over twee andere vaardigheden, namelijk Communiceren en Samenwerken,

Dit zijn vaardigheden waarbij je veel meer offline dan online doet. Natuurlijk kun je ook activiteiten online vinden en bedenken.

21e eeuws leren, moet dan alles digitaal? deel 2

Communiceren

Het doelgericht uitwisselen van informatie met anderen en om kunnen gaan met verschillende communicatieve situaties.

Nou dat is iets waar we in de klas veel mee bezig zijn. Elk contact met een ander is een vorm van communiceren. En uiteraard besteed je daar ook gerichte aandacht aan.
Bij jonge kinderen ben je vooral bezig met:

  • Hoe vertel je je verhaal?
  • Hoe luister je naar anderen?
  • Welke vragen kun je stellen als je iets niet begrijpt?
  • en leer je ze dat niet elke manier van communiceren op elk moment gewenst is.

Bij oudere kinderen ga je hier dieper op in en leer je ook hoe je communiceert in verschillende situaties, zoals een debat, een spreekbeurt, interview etc. Zij leren hoe je op verschillende manieren, met verschillende media kunt communiceren.

Een groot deel van de vaardigheid Communiceren oefen je dus offline.
Maar.... je kunt natuurlijk ook digitaal aan de slag. Want tegenwoordig wordt er ook digitaal gecommuniceerd en wil je dat kinderen om kunnen gaan met verschillende tools.

Denk maar aan What's app, maar ook een presentatie maken met Powerpoint/ Prezi/ een vlog.

Dus, ook al lijkt Communiceren in eerste instantie een offline vaardigheid, er zitten zeker wel digitale componenten aan.

Met jonge kinderen kun je de vaardigheid Communiceren goed oefenen met ontwikkelingsmateriaal als Communicatie en Dubbeldam.
Maar ook een bouw "dictee" is een goede oefening.  Met de coöperatieve activiteiten "Zoek iemand die" of "Tweegesprek" oefen je deze vaardigheden natuurlijk ook. Een andere leuke manier is een fluisterspel.

21e eeuws leren, moet dan alles digitaal? deel 2

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel, waarbij je elkaar ondersteunt en aanvult.

Ook Samenwerken is een vaardigheid die je heel veel oefent in de klas. Het is een vaardigheid die sommige kinderen echt moeten leren. Bij anderen is het een meer natuurlijk proces. Maar in elke klas wordt er samengewerkt, zelfs al bij jongste kleuters (ook als is dat soms nog zo moeilijk...).

De vaardigheid Samenwerken doe je automatisch veel offline in de klas. Samen een bouwwerk maken (en dan echt samen om tot een bepaald resultaat te komen; niet naast elkaar); een knutsel met 1 gezamenlijk resultaat; een gymles waarbij je samen moet werken om de overkant te halen; samen de bekers of lunchboxen in de koelkast zetten...... er wordt ontzettend veel samengewerkt! Je kunt vast nog heel veel situaties bedenken.

Maar ook hier geldt weer: wat in eerste instantie misschien een puur offline activiteit lijkt, heeft ook een digitale component. Voor jonge kinderen misschien nog wat minder, al kan samen een bepaald spel spelen ook vallen onder samenwerken; maar voor oudere kinderen is het belangrijk om te leren hoe je online kunt samenwerken.

Veel scholen / besturen zijn zich aan het oriënteren op de overstap naar serverloos werken. Dat betekent dat alle documenten in de cloud komen te staan. En dat betekent dat je vanaf elke plaats, samen in een document kunt werken. Zeker in de bovenbouw is dit een vaardigheid die aangeleerd moet worden. Een deel hiervan is ICT-basisvaardigheden, maar het stukje Samenwerken vraagt ook aandacht! Want samen in een document werken, betekent ook dat de ander misschien iets veranderd wat jij niet zo bedacht had.

Wat doe jij in de klas?

Hoe zet jij de vaardigheden Communiceren en Samenwerken in in jouw klas? En doe je dat vooral offline of besteed je ook aandacht aan de online mogelijkheden?
Heb je voorbeelden van beide vaardigheden, zoals jij ze gebruikt in de klas? Deel ze hieronder!