Op uitnodiging van Naomi van Zaanen bracht ik een bezoek aan Montessorischool Stad in Almere.

Sinds het begin van schooljaar 2016-2017 is de school in samenwerking met 21ToolKit gestart met een project om een studio in de school te realiseren. Het doel van deze studio is om alle kerndoelen te laten samenkomen met de 21e eeuwse vaardigheden.

21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere

Materialen

Als ik kom is er een groep bezig in de studio die op de begane grond is gerealiseerd. Om de beurt mag een klas aan de slag in de studio. Ook kunnen kinderen individueel en in groepjes kiezen om in de Techstudio aan het werk te gaan.

De kinderen mogen kiezen met welk materiaal ze aan de gang gaan.

De materialen waaruit de kinderen kunnen kiezen zijn:

Het is fantastisch om te zien hoe vol enthousiasme de kinderen aan de slag gaan.

De apps

21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere

Tickle

StoryVisualizer

Kodable

Lego Mindstorms

ScratchJr

21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere

Begeleiding

Naomi vertelt: “Begin dit schooljaar zijn we gestart en we willen nu al niks anders meer. 21ToolKit begeleid ons bij dit project van A tot Z. Scholing, materialen, begeleiding en opleiding.”

Er is goed nagedacht over de borging van de Studio binnen de school. Per bouw zijn er interne innovatie coördinatoren aangesteld die opgeleid worden. Deze gaan de doorgaande lijn borgen en zorgen voor een structuur in werken met de materialen en het maken van nieuwe lessen.

Het gehele team wordt opgeleid om met de materialen te kunnen werken.

Vaardigheden

“Bij alle kinderen zien wij direct enthousiasme, concentratie en toewijding.”

Doordat kinderen bekend zijn met Lego, handelen ze vrij met de nieuwe materialen.
Door het werken in de Studio worden van de kinderen vaardigheden gevraagd zoals probleem oplossend vermogen, kritisch denken en creatief denken. Uiteraard komt ook de vaardigheden Computational thinking en ICT-basisvaardigheid aan de orde.

Maar ook andere vaardigheden worden er mee geoefend. Denk aan de sociale vaardigheden maar ook “gewoon” taal en rekenen.
De kinderen werken altijd in tweetallen in de Studio, dus ook het samenwerken wordt geoefend.

21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
  • 21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
  • 21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
  • 21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
  • 21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
  • 21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere
  • 21e eeuws leren op Montessorischool Stad in Almere

Weerstand?

Naomi vertelt dat het project erg goed verloopt. De samenwerking met 21 Toolkit wordt als zeer prettig ervaren. De school wordt goed begeleid.

Voor sommige leerkrachten was het best een spannend traject. Niet iedereen voelde zich vaardig genoeg om met de materialen aan de slag te gaan. Door studiedagen te organiseren waarop het team onder begeleiding zelf aan de slag is gegaan met de materialen, durft iedereen het aan om met zijn klas in de Studio te werken. De schoolleiding heeft er voor gekozen hier geen druk op te zetten: leerkrachten kiezen zelf of ze met hun klas in de Studio werken. Alle klassen zijn inmiddels aan de slag geweest in de Studio!

Bij de jongere groepen worden leerlingen uit de bovenbouw gevraagd om de kinderen te begeleiden.

Mijn mening

De Tech-studio is een leuke manier om de 21e eeuwse vaardigheden aan de orde te laten komen.
Veel 21 eeuwse vaardigheden komen aan de orde.
Er worden mooie materialen gebruikt, die voor veel enthousiasme zorgen bij de kinderen, mede door de herkenbaarheid van de Lego!
De manier waarop het in de school is geïmplementeerd,  zorgt dat iedereen meedenkt en de Studio een grote kans van slagen heeft.

Zijn er nadelen?

  • Doordat de Lego uit veel losse stukjes bestaat, raken er materialen kwijt. Ze zitten in andere dozen of zijn niet meer vindbaar. Daardoor kunnen projecten niet (af)gemaakt worden.
  • De materialen kosten behoorlijk wat geld. Je hebt subsidie nodig om een Studio als deze (in één keer) neer te kunnen zetten. 21Toolkit heeft de school hierbij geholpen.

Ik vond het erg leuk om een bezoekje te brengen aan Montessorischool-Stad en de Studio in werking te zien.
Dank je wel Naomi voor de uitnodiging!