21e eeuwse vaardigheden… en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Iedereen heeft het er tegenwoordig over: 21e eeuwse vaardigheden. We weten allemaal wel ongeveer wat er mee bedoelt wordt, maar…. wat kun je er nou mee in de klas?
In deze blog kijken we hoe je het onderdeel Probleemoplossend denken en handelen praktisch vorm kunt geven in je groep. In wekelijkse blogs komt steeds een andere vaardigheid aan de orde .

Heb jij nog vragen over deze vaardigheid of leuke suggesties hoe jij dit aanpakt in de klas? Ik hoor ze graag!!

Lees ook de blog over de vaardigheid Creativiteit.

Volgende keer staat de vaardigheid Creatief denken op de planning. Ook ideeën over die vaardigheid nodig ik je uit te delen!

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Probleemoplossen, wat houdt dat in?

Probleemoplossen is het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen. Meer specifiek gaat het daarbij om:

  • problemen signaleren, analyseren en definiëren;
  • strategieën kennen en hanteren om met onbekende problemen om te gaan;
  • oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren;
  • patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen.

Daarbij is het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf, moet het probleem gedefinieerd zijn in een specifieke context en moet er gebruik worden gemaakt van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om tot een oplossing te komen.

Om zich de vaardigheid probleemoplossen eigen te maken, doorlopen leerlingen systematisch het proces van probleemoplossen. De achtereenvolgende stappen zijn: het ‘zien’, erkennen, verkennen en verhelderen van het probleem; analyseren van het probleem; mogelijke (deel-) oplossingen inventariseren; afwegen van de mogelijke oplossingen; selecteren en indien mogelijk het toepassen en evalueren van de oplossing. Het is mogelijk om hier een cyclisch proces van te maken; na het afwegen van oplossingen kan worden bezien of er toch nog andere oplossingen mogelijk zijn, na evaluatie kan alsnog voor een andere oplossing worden gekozen, etc.

Bron: SLO

Hoe kun je in de klas het Probleemoplossen stimuleren?

Wat kun jij als leerkracht doen?

– De Taxonomie van Bloom inzetten, De Taxonomie van Bloom brengt denkvaardigheden in kaart van eenvoudig naar complex. Het stellen van de juiste vragen is belangrijk om de verschillende denkvaardigheden te stimuleren. School aan zet geeft voorbeelden voor het stellen van goede vragen.

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Smartgames

Smartgames zijn spelletjes die je alleen kunt spelen, maar samen naar de oplossing zoeken is ook leuk. Opdrachten zijn verdeeld over 4 of 5 niveaus. Je begint bij de makkelijkste en geleidelijk worden de opdrachten steeds uitdagender. Zo blijft elk spel interessant én leuk. Ze trainen je geheugen, verbeteren je ruimtelijk inzicht en je probleemoplossend denken.

 

Meer info:

http://www.smartgames.eu

Online smartgames spelen

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Scratch

Scratch is een programmeertaal en -omgeving waarmee kinderen vanaf 8 jaar op een eenvoudige manier kunnen leren programmeren.
Met de gratis website leren kinderen de beginselen van het programmeren door het maken van een project (game).
Ze geven de computer opdrachten om figuren te laten bewegen, geluid te laten maken en te reageren. Het toepassingsgebied is breed: er kunnen animaties gemaakt worden, games, verhalen, muziek, simulaties, etc. Je kunt ook per onderdeel de diepte ingaan.  De leerlingen doorlopen eerst een tutorial van een aantal levels. Hierna gaan ze zelf creatief aan de slag.

Meer info:

Met Scratch werk je ook aan de vaardigheden: creativiteit, ICT-geletterdheid, samenwerken

 

Nemo lespakketen

Van onderzoekend leren voor kleuters tot ontwerpend leren voor de bovenbouw: NEMO biedt een uitgebreid aanbod aan lespakketten en projecten voor het basisonderwijs. Haal bijvoorbeeld ruimtevaart in de klas, doe proefjes met Prof. Dr. Testkees of laat leerlingen naar hun talenten voor wetenschap en techniek kijken.

Meer info:
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-po/

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Fabschool: leren door te maken

FabSchool heeft als motto: leren door te maken. Door zelf te maken, leer je beter hoe ‘dingen’ en ‘systemen’ in elkaar zitten en kun je zelf creatief aan de slag gaan met technologie.

Op de website verzamelen ze maakprojecten en verwijzen ze naar de plekken waar je de stappen kunt vinden om er zelf mee aan de slag te gaan.

Meer info:
http://fabschool.nl/

Andere vaardigheden waaraan je werkt: creativiteit, communiceren, kritisch denken, samenwerken, ICT geletterdheid

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen
21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

De beertjes van Meichenbaum kunnen een goede ondersteuning zijn bij Probleemoplossend denken en handelen.

Meer info: http://pleegzorgnieuws.pactum.org

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

iHots

Maak je leerlingen vaardig in het stellen van hogere orde denkvragen !
Met iHOTS leren de kinderen over de Taxonomie van Bloom en over hogere- en lagere orde denkvaardigheden. In vier stappen hebben ze bij een onderwerp naar keuze een schat aan vragen verzonnen EN de meest interessante vragen uit de lijst geselecteerd. Met deze vragen gaan de leerlingen aan de slag – individueel of in groepjes.

Meer info:
http://www.ihots.nl/ihots-app.html

De glazenwasser

Je vertelt de leerlingen dat binnenkort de glazenwasser de ramen in de school weer komt wassen. De glazenwasser berekend 3 euro per m2. De directeur weet nu niet hoeveel hij moet betalen.

Het hele voorbeeld vind je op https://www.onderwijsmaakjesamen.nl

Dit soort “levensechte” lessen kun je op allerlei vlakken gebruiken. Het is leuk als de leerlingen ook echt betrokken zijn.
– Bereid het schoolreisje/ schoolkamp voor. Geef duidelijke richtlijnen voor b.v. de maximale kosten.

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Haas en mol zoeken een uitweg

Ontwerp je mee met Haas en Mol? Beleef avonturen aan de hand van het boek “Haas en Mol zoeken een uitweg” van Hans de Beer. Haas steekt de snelweg over en kan niet meer terug. Hoe kan Haas weer thuis komen? Hoe kun je een stevige tunnel maken? Hoeveel zand hebben we uit de tunnel gehaald? Ontdek de wereld onder de grond en help Haas en Mol!

Dit prachtige vakoverstijgende project van de Kleuteruniversiteit stimuleert de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van kinderen. Een project vol ontwerpen, onderzoeken en ontdekken, wetenschap en technologie.

Meer info: http://www.kleuteruniversiteit.nl/
Boek bestellen: Haas en Mol zoeken een uitweg

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen
21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Een gat in mijn emmer

Beer heeft een prachtige tuin vol grasklokjes … maar door de droogte hangen ze helemaal slap. Als Beer ze water wil geven merkt hij: Er zit een gat in mijn emmer!

In dit vakoverstijgende project van de Kleuteruniversiteit gaan de kinderen, samen met Beer, op zoek naar een manier om de emmer te repareren. Want weet je? Een gat in je emmer kan voor een heleboel avonturen zorgen!

Meer info: http://www.kleuteruniversiteit.nl
Boek bestellen: Een gat in mijn emmer

Basisschoolwebwinkel

De Basisschoolwebwinkel is een praktijk- en leerproject waarbij kinderen zelf een echte webwinkel voor school opzetten. Deze gaat ook live en wordt beheerd door de leerlingen. De op school gemaakte keuzes van (zelfgemaakte) producten en/of diensten worden online verkocht. 50% van de winst gaat naar school en 50% gaat naar een door de kinderen gekozen goed doel ten gunste van een ander kind.

Meer info: http://www.debasisschoolwebwinkel.nl

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen
21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Meer info op mijn Pinterest pagina: 21e eeuws leren Probleem oplossen