Waarom zou je starten met programmeren?

De wereld is de afgelopen jaren enorm veranderd en zal dat waarschijnlijk voorlopig nog wel blijven doen.

 

Op 19 mei 2014 presenteerde de Onderwijs haar jongste advies: ‘een eigentijds curriculum’. Dit advies werd geschreven op verzoek van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Ze vroegen de raad om ‘te inventariseren welke uitdagingen er op het onderwijs afkomen en wat dit impliceert voor de manier waarop scholen en overheid hiermee om zouden kunnen gaan’.

 

De Onderwijsraad noemt vier belangrijke ontwikkelingen:

  • Technologisering: door de opkomst van ICT en internet en de toepassingen die hierdoor mogelijk worden, is er een explosie aan informatie en communicatie.
  • Internationalisering: het effect van technologisering stimuleert de internationalisering, grenzen ‘verdwijnen’.
  • Personalisering: door technologisering en internationalisering is het voor werknemers van toenemend belang om zich continu te scholen. Van mensen wordt steeds meer verwacht dat ze hun eigen leven en zelfontplooiing oppakken. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe gemeenschappen en het verdwijnen van klassieke gemeenschappen.
  • Flexibilisering: in ‘de nieuwe wereld’ wordt van werknemers verwacht dat ze zich snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden en een leven lang leren.

Ook in Nederland staat programmeren in het onderwijs volop in de schijnwerpers na de lancering van CodePact door Neelie Kroes in mei 2015.

meer lezen 0 commentaren

21e eeuws leren: Digitale geletterdheid ~ Mediawijsheid

Iedereen heeft het er tegenwoordig over: 21e eeuwse vaardigheden. We weten allemaal wel ongeveer wat er mee bedoelt wordt, maar.... wat kun je er nou mee in de klas? 

 

In deze blog kijken we hoe je het onderdeel Digitale geletterdheid praktisch vorm kunt geven in je groep. In wekelijkse blogs komt steeds een andere vaardigheid aan de orde.

Lees ook de vorige blogs uit deze serie:meer lezen 0 commentaren

21e eeuwse vaardigheden ... en dan? Deel 3: Kritisch denken

Iedereen heeft het er tegenwoordig over: 21e eeuwse vaardigheden. We weten allemaal wel ongeveer wat er mee bedoelt wordt, maar.... wat kun je er nou mee in de klas? 

 

In deze blog kijken we hoe je het onderdeel Kritisch denken praktisch vorm kunt geven in je groep. In wekelijkse blogs komt steeds een andere vaardigheid aan de orde.

Lees ook de vorige blogs uit deze serie:

meer lezen 0 commentaren

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 2: Probleemoplossen

Iedereen heeft het er tegenwoordig over: 21e eeuwse vaardigheden. We weten allemaal wel ongeveer wat er mee bedoelt wordt, maar.... wat kun je er nou mee in de klas? 

 

In deze blog kijken we hoe je het onderdeel Probleemoplossend denken en handelen praktisch vorm kunt geven in je groep. In wekelijkse blogs komt steeds een andere vaardigheid aan de orde .

Heb jij nog vragen over deze vaardigheid of leuke suggesties hoe jij dit aanpakt in de klas? Ik hoor ze graag!!

 

Lees ook de blog over de vaardigheid Creativiteit.

 

Volgende week staat de vaardigheid Creatief denken op de planning. Ook ideeën over die vaardigheid nodig ik je uit te delen!

meer lezen 0 commentaren

21e eeuwse vaardigheden... en dan? Deel 1: Creativiteit

Bron: http://artfulmath.com/inspiring/quotes-about-learning/

meer lezen 1 commentaren