Themapagina De Ruimte

Themapagina de Ruimte

21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Themapagina de Ruimte

Oma gaat de ruimte in!

 

Wetenschap en techniek voor kleuters. Een uitgebreid project met mooie downloads.

Themapagina de Ruimte

Ruimtevaart in de klas

 

Lespakketten gemaakt bij actuele gebeurtenissen in de ruimtevaart. Voor alle groepen.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

Spaceshuttle

 

Bouw met Lego WeDo een Spaceshutlle.

Themapagina de Ruimte

Lanceer een raket

 

Bouw een raket met Lego WeDo en lanceer 'm met je computer.

Themapagina de Ruimte

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en  privacyaspecten;

Themapagina de Ruimte

Kwartet!

 

Laat de kinderen (digitaal) een kwartet maken.

Per groepje 1 (of meerdere) sets maken. Vooraf de categorieën bepalen en de geleerde kennis in de kwartetten verwerken.

Mogelijke categorieën:

planeten (per planeet 4 kaarten met info over de planeet), astronauten, ruimteveer, zonnen en manen, zwaartekracht. 

Sjablonen:

 


Lego We Do bij bol.com


Apps

Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte

De ruimte!

Spel voor kleuters leeftijd 2-5 - Spellen en puzzels.

Gratis

Van de aarde naar de ruimte

Wat is de buitenkern? Wie was de eerste astronaut? Kom alles te weten over ruim 60 dingen die vliegen,kruipen,zwemmen of zweven en leer over objecten op aarde en in de ruimte.

Gratis. Complete versie: € 1,99

Astronaut Simulator

You're on space base surrounded with
control panel, technical devices.Outside your spaceship is an outer space and far-far away planet Earth.

 Gratis

Skyview

Sterren kijken met je Ipad.

 

Gratis, in app aankopen € 0,99

Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken;

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Themapagina de Ruimte

Eerste man op de maan?

 In 1969 zetten Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. Dat wordt niet door iedereen geloofd. Er zijn theorieën dat de maanlanding in scene is gezet door de Amerikanen.

Laat de leerlingen zoeken naar informatie over de maanlanding. Kunnen ze artikelen vinden waarin dit beweert wordt? Wat denken ze er zelf van?

 Uitleg van de complottheorie

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte

en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie;

• presenteren van informatie

Themapagina de Ruimte

Onderzoeksvragen

 

Aan het begin van het thema ga je met de kinderen onderzoeksvragen opstellen. Wat willen ze leren over dit thema, waar zijn ze nieuwsgierig naar?

Dat kan digitaal met een Padlet, of op een prikbord met kaartjes.

 

Meer informatie over een Padlet maken.


Themapagina de Ruimte

Kiespad Sterrenkunde

 

Zelfstandig aan de slag met een kiespad. Voor leerlingen van groep 4 en 5.


Themapagina de Ruimte

Webpad Zonnestelsel

 

Geschikt voor leerlingen van groep 5 t/m 8.

Themapagina de Ruimte

Digibordles

 

Digibordles De Astronaut, door Margriet van Diepen, te koop bij Kleuteruniversiteit.

€2,95


Themaboeken over de ruimte

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen

Communicatie in de ruimte

Maak met de kinderen "space walkietalkies". Een leuke aanvulling op de themahoek waarin jonge kinderen voor astronaut spelen.

Je kunt natuurlijk ook echte walkietalkies toevoegen. Kinderen oefenen dan het communiceren met elkaar, waarbij ze op elkaar moeten wachten, niet tegelijk kunnen praten, "over" moeten zeggen.

 Bron: http://tothemoonandbackblog.net

Themapagina de Ruimte

Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke);

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Themapagina de Ruimte

Raketwedstrijd

Organiseer n.a.v. het boek De Raketwedstrijd een waterraketwedstrijd.

Hoofdpersoon Sterre uit het spannende jeugdboek De raketwedstrijd (geschreven door Anaïd Haen en Django Mathijsen) droomt ervan om astronaut te worden. Als ze hoort dat professor Pikulet een speciale Technologie en Wetenschap Talentschool heeft opgericht, wil ze daar heel graag heen. Het enige wat ze ervoor moet doen, is de waterraketwedstrijd winnen die de school als toelatingstest heeft uitgeschreven.

De kinderen gaan in groepjes (evt. onder begeleiding van een ouder) een waterraket ontwerpen. Ze krijgen daar meerdere dagen de tijd voor. Op de dag van de wedstrijd worden alle raketten gelanceerd. Wie heeft de best werkende en mooiste raket?

Handleiding om een waterraket te maken:

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Bouw een raket

 

Een raket bouwen. Afhankelijk van de leeftijd kun je verschillende materialen laten gebruiken:

- Lego  (bouwvoorbeeld)

- Duplo (bouwvoorbeeld)

- Kapla

- Satéprikkers en klei

Clics

Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Themapagina de Ruimte

Papier maché

Laat de kinderen in tweetallen de planeten namaken met papier maché. De basis van de planeet is een ballon.

Laat ze opzoeken hoe de planeet eruit ziet. Oudere kinderen letten ook op de onderlinge verhoudingen van de platen.

 Hoe maak je papier maché?

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

 • het open staan voor alternatieve standpunten.

Themapagina de Ruimte

Denksleutels

Bij het thema de Ruimte maakte ik Denksleutels om het Creatief en Kritisch denken te stimuleren en oefenen.

Je kunt ze downloaden op de pagina Extra materialen Denksleutelkaarten. (Alleen voor leden van de nieuwsbrief. Ben je nog geen lid, schrijf je dan meteen in en mis de extra materialen niet!)

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;

• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.


Verzamelpagina's

Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte
Themapagina de Ruimte