De wereld verandert; verandert het onderwijs mee?

Iedereen ziet het om zich heen: de wereld verandert. En dat gebeurt in een behoorlijk rap tempo. Alles wordt steeds digitaler en er zijn een paar grote vraagstukken die opgelost moeten worden. De grote vraag is: Verandert het onderwijs ook (snel genoeg) mee?

Vier belangrijke ontwikkelingen die vaak genoemd worden:

  • Technologisering: door de opkomst van ICT en internet en de toepassingen die hierdoor mogelijk worden, is er een explosie aan informatie en communicatie.
  • Internationalisering: het effect van technologisering stimuleert de internationalisering, grenzen ‘verdwijnen’.
  • Personalisering: door technologisering en internationalisering is het voor werknemers van toenemend belang om zich continu te scholen. Van mensen wordt steeds meer verwacht dat ze hun eigen leven en zelfontplooiing oppakken. Dit leidt tot het ontstaan van nieuwe gemeenschappen en het verdwijnen van klassieke gemeenschappen.
  • Flexibilisering: in ‘de nieuwe wereld’ wordt van werknemers verwacht dat ze zich snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden en een leven lang leren.

Vaardigheden

Voeg daarnaast vraagstukken toe als het veranderende klimaat en het is duidelijk dat als we doen wat we altijd hebben gedaan, we ook krijgen wat we altijd kregen.
Het is belangrijk om leerlingen voor te bereiden op die veranderende wereld. En ja, dat is best lastig!
Want die wereld verandert, maar we weten niet precies hoe. Het gaat ook enorm snel, waardoor we in het onderwijs steeds het gevoel hebben achter de feiten aan te lopen.

We zullen leerlingen dus andere vaardigheden moeten leren. Vaardigheden die passen bij een digitale wereld, die zich snel ontwikkeld. Vaardigheden die zorgen dat de leerlingen van nu, straks burgers zijn die om kunnen gaan met alle vraagstukken die ze op hun bordje zullen krijgen.
Die de beroepen die nu nog niet bestaan, kunnen uitvoeren.

En dat maakt het voor ons als leerkrachten niet eenvoudig.

21 eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden zouden ons hierbij kunnen helpen. De vaardigheden uit deze cirkel (zie afbeelding) kunnen ons en leerlingen helpen.

Door leerlingen deze vaardigheden bij te brengen, worden ze flexibeler en zullen ze beter om kunnen gaan met de uitdagingen die op hun pad komen.

De wereld verandert; verandert het onderwijs mee?

Veel van die vaardigheden zijn geen nieuwe vaardigheden. Op school waren bijvoorbeeld samenwerken en  probleem oplossen altijd al onderdelen van het lesprogramma. Maar door hier meer nadruk op te leggen en dit vaker aan de orde te laten komen, zullen leerlingen op een andere manier gaan denken.

We zijn toch heel erg gewend aan “vragen naar het juiste antwoord”.
Door meer met de 21 eeuwse vaardigheden te gaan werken, leren we leerlingen dat er niet 1 juist antwoord is op veel vragen. Dat er meerdere mogelijkheden zijn en dat je door samen creatief en kritisch te denken, op verrassende antwoorden en oplossingen kunt komen.

Geen feitenkennis?

Zeg ik daarmee dat leerlingen geen feiten meer moeten leren?
Nee, zeker niet. Het is juist belangrijk om een bepaalde basiskennis te hebben. Dat zorgt namelijk voor een kapstok, waar je nieuwe kennis en vraagstukken aan op kunt hangen.

Maar ook het zoeken naar een antwoord is een belangrijke vaardigheid die geleerd moet worden.

Dus… het onderwijs moet veranderen!
En dat gebeurt langzaam. Er komt een nieuw curriculum aan. Een curriculum waarin digitale geletterdheid een plek krijgt. En dat vraagt aanpassingen van ons als leerkrachten.

Digitale geletterdheid

Veel scholen en leerkrachten zijn op zoek naar manieren waarop ze de nieuwe leerlijn digitale geletterdheid een plekje kunnen geven in het onderwijs.
En dat is nog best een lastige zoektocht.

Ook ik ben bezig met deze zoektocht en deel graag mijn bevindingen met je. Dat doe ik hier op mijn site, en via mijn Facebookpagina. Je vind daar artikelen over 21e eeuws leren en digitale geletterdheid, themapagina’s om je thema op een 21e eeuwse manier in te richten en materialen die ik ontwikkel. Daarnaast vind je er ook een overzicht van alle workshops die ik op scholen of aan individuele leerkrachten geef.

Zo draag ook ik mijn steentje bij en help ik jou als leerkracht om het onderwijs echt te veranderen.
Uiteraard mag je met vragen ook contact met me opnemen. Ik ga graag met je in gesprek!