Deze week begint de kinderboekenweek.

Speciaal bij dit thema “Reis mee” maakte ik een set Denksleutelkaarten.

Denksleutels thema Reis mee!
Koop deze set!

Wat zijn denksleutels?

Denksleutels zijn sleutels (of kaarten) met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzetten tot creatief, analytisch, kritisch en praktisch denken. Tevens stimuleren de sleutels om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.
Aan kinderen kun je vertellen dat denksleutels sleutels zijn die we gebruiken om ons denken te openen. Ze kunnen ingezet worden in alle lagen van de basisschool.

De Denksleutels heten oorspronkelijk Thinkers Keys. Het is een idee van de Australische Tony Ryan.

Denksleutels sluiten goed aan bij de Taxonomie van Bloom, waarbij hogere orde vragen belangrijk zijn. Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn voor het antwoord of de uitvoering de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig.

Geef een antwoord en laat leerlingen de vraag erbij bedenken.
Laat leerlingen overeenkomsten  noemen van twee duidelijk verschillende voorwerpen.
Of vraag ze: hoe kun je water drinken met een vel papier?

Dit zijn voorbeelden van activiteiten die het denken van jonge kinderen stimuleren. Denksleutels is een inspirerende verzameling van twintig van dit soort activiteiten.

Inzet in de klas

Hoe zet je de Denksleutels nu in in je klas?

Je kunt ze inzetten in de grote kring. Met elkaar ga je aan de slag met 1 denksleutel. Je kiest er 1 uit die past bij het moment en waarvan je op meerdere niveau’s antwoord kunt geven, zodat ieder kind tot zijn recht komt.
Je leest de Denksleutel voor en, afhankelijk van het soort vraag, laat je kinderen in tweetallen of in kleine groepjes aan de slag gaan met de denksleutel.

Uiteraard koppelen de kinderen terug wat ze in hun groepje bedacht hebben.

Je kunt er ook voor kiezen om een denksleutel in een klein groepje te behandelen. Bijvoorbeeld met een groepje kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Vooral als er echt gecreëerd of ontworpen gaat worden is een klein groepje prettig.

Een denksleutel kan ook meer tijd in beslag nemen.
De denksleutel wordt dan bijvoorbeeld aan het begin van de week behandeld, waarna je met elkaar afspreekt hoe en op welke momenten kinderen ermee aan de slag kunnen. Het is handig als er dan alvast een klein plannetje is, zodat er enige richting is. Tijdens speelwerkmomenten werken de kinderen hun plan uit. Op een bepaald moment is er een terugkoppeling, waar met elkaar weer gesproken wordt over de tussen”producten”. Elkaar feedback geven is waardevol, zodat de ideeën aangepast kunnen worden.  Uiteindelijk wordt het idee/ product gepresenteerd aan de andere kinderen.

Waar vind je de denksleutels?

Deze set is een betaalde set.
Voor slechts €4,95 kom jij in het bezit van de set.

Koop deze set!

Ben je op zoek naar mijn andere (gratis) sets denksleutels?
Deze vind je bij mijn Extra materialen.
Via de pagina Downloads kun je gratis lid worden.

Meld je aan voor de Extra materialen