Themapagina kinderboekenweek "Gruwelijk Eng"

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

De Kinderboekenweek 2017 loopt van 4 tot en met 15 oktober 2017. Het thema is: Griezelen. Gruwelijk eng!


21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten. Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier

Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Scholen kunnen een lespakket bestellen voor de Kinderboekenweek. 

Inhoud lespakket:

• Een uitgebreide lesmap met Kinderboekenweeklessen én exclusieve toegang tot de online omgeving met aanvullend materiaal en toegang tot het archief met lessen.
• Het Kinderboekenweekgeschenk en het Prentenboek van de Kinderboekenweek
• De cd-single van Kinderen voor Kinderen: Gruwelijk eng!
• Extra griezelige affiches voor in de klas
• De Kinderboekenkrant ® (1 ex.) en de Voorleesgids ® (1 ex.) 

Waren jullie te laat met bestellen? Via bol.com kun je het lespakket alsnog bestellen!

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”
Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”
Digibordles Prowise
Ook dit jaar maakte Prowise weer een les voor de kinderboekenweek.   
Download: Prowise Digibordles Kinderboekenweekpromotie

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

QR codes van Kleutersdigitaal 

QR codes voor groep 1 t/m 6. Allerlei leerzame activiteiten zoals het oefenen van de tafels, plus/minsommen, maar ook voorleesverhalen en prentenboeken. 

Ga naar Kleutersdigitaal

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

App: We gaan op berenjacht en zijn niet bang!

Deze app is gebaseerd op het boek We gaan op berenjacht!

Zodra je de app start hoor je een muziekje. En krijg je de voorkant van het boek “we gaan op berenjacht” te zien. Onderin de balk zie je 6 verschillende icoontjes. Dit zijn 5 verschillende activiteiten en 1 instellingen scherm. 

  • De tv – De kijkhoek
  • Het boek – De leeshoek
  • Theater
  • Schilderij – Tekenhoek
  • Schep met zand – Spelletjeshoek

Prijs €3,49 

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”
Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Minipad Spinnen
Een kort en relatief eenvoudig webpad,
geschikt voor eind groep 4, groep 5 en 6.

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Praatplaten heksen
Zet een praatplaat op het digibord en praat met de leerlingen over de plaat:

  • Wat zie je op de plaat?
  • Wat denk jij dat de heks aan het doen is?
  • Welke dieren zie je?
  • Zou jij een heksenrecept kunnen bedenken?

Download de platen:


Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Reactiespel
Jij hebt het eerste kaartje.

Zodra de juf zegt dat je mag beginnen roep je heel hard: BOE! Alle kinderen hebben een eigen kaartje en moeten reageren op hetgeen er gebeurt. Dus... goed luisteren en opletten!

Download het reactiespel

Bron: soullie.nl/kinderboekenweek-2017

Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Digibordlessen van Rian Visser

Digibordles Illustraties:
Maak illustraties bij het fantasieverhaal Gruwelijk eng! 

Midden- en bovenbouw.
Digibordles Gemene figuren in kinderboeken:

Leuke en spannende lessuggesties rondom het them monsters en gemene figuren.

Voor de middenbouw. 

Digibordles Scrijf een spannend verhaal:
Combineer het lezen van spannende boeken met het schrijven van een spannend verhaal! Deze les helpt de leerlingen stap voor stap op weg.
Voor de bovenbouw.


Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Monsters van rubber handschoenen

Zorg voor rubber handschoenen in verschillende kleuren en laat de kinderen daar hun creativiteit op uitleven.  Wie maakt het engste monster?

 

Bron: Facebook pagina KInderboekenweek Marian Soullië

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.

• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Geheimgrafieken

Lees goed welke coördinaten je moet kleuren zodat de afbeelding tevoorschijn komt.

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Black Stories

Black Stories zijn macabere verhalen waarin het doel is om, na een korte situatiebeschrijving, te raden waarom dit is gebeurd. 

Om hier achter te komen mogen de spelers vragen stellen aan de spelleider. Deze vragen moeten met ja of nee te beantwoorden zijn. Het is ook toegestaan om vragen te stellen die meerdere alternatieven voorstellen, bijvoorbeeld: “Zaten er 0, 1, 2 of meer dan 2 kogels in het pistool?” Dit mag zolang de vraag omgeschreven kan worden als een serie ja/nee vragen.


Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Logikwis Monsters

Volg de aanwijzingen en los de puzzel op.

Download de Logikwis

Bron: soullie.nl/kinderboekenweek-2017

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Escaperoom 

Een "gruwelijk enge" escaperoom voor de kinderboekenweek. 


Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

De moord op Nero

Een moord oplossen, net als bij het spel Cluedo: 

In het verhaal wordt Neroke, het hondje van Carmen, dood teruggevonden. Carmen is in alle staten en moet en zal de dader vinden. Ze wil dan ook meteen te weten komen waarmee haar lieve hondje vermoord werd en op welke plaats.

 

Download het boekje

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Kerntitels voor groep 1-2

Kerntitels voor groep 3-4

Kerntitels voor groep 5-6

Kerntitels voor groep 7-8

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Wat gebeurt er in het heksenhuis? 

Maak een groot heksenhuis op b.v. een stuk behang en laat kinderen in groepjes van 4 bedenken en tekenen/ knippen/ plakken wat er in een heksenhuis allemaal gebeurt.

Verschillende kamers dus veel mogelijkheden, vooral als je ook de buitenruimte erbij betrekt..

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”
Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Een griezelig hoorspel; dramales. 

De leerlingen brengen in deze dramales een bezoekje aan een oude, verlaten villa. Hoewel de villa al jaren leeg staat, zijn er nog genoeg geluiden te horen. In groepjes maken de leerlingen een hoorspel, waarbij zij één van de kamers van het spookhuis in geluid presenteren. Ze voegen hieraan spannende elementen toe. De leerlingen leren dat het creëren van spanning het meest effectief is als dit subtiel wordt opgebouwd. 

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.

Themapagina kinderboekenweek “Gruwelijk Eng”

Denksleutelkaarten

Op de pagina Extra materialen Denksleutels vind je de Denksleutelkaarten die ik maakte bij het thema Gruwelijk Eng!

 

Heb je nog geen toegang tot de pagina Extra materialen?
Schrijf je dan snel in en krijg toegang tot vele extra materialen.

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.