Herroepingsvoorwaarden

* Annulering van een aanmelding voor een workshop of training is uitsluitend schriftelijk (of per mail) mogelijk.

Tot vier weken: Tot vier weken voor aanvang van de training zijn hier geen kosten aan verbonden.

Tot twee weken: Indien tot 2 weken voor aanvang van de training een verzoek tot annulering wordt
ingediend, dan zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Binnen twee weken: Indien binnen 2 weken voor aanvang van de training een verzoek tot
annulering wordt ingediend, dan zal 100% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien een training deel uitmaakt van een overkoepelend traject dan zal naar rato van dit geheel het
factuurbedrag worden bepaald door Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding.

* Annulering/opzegging van een online cursus overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

* Bij annulering van deelname aan een online training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.