Themapagina Kerst

Themapagina Kerst

Super leuk dat je aan de slag gaat met het thema Kerst!
Op deze themapagina vind je inspiratie om de 21e eeuwse vaardigheden in te zetten bij het thema. De activiteiten zijn vooral geschikt voor leerkrachten van het jonge kind (groep 1 t/m 4).

Uiteraard zijn dit slechts een paar suggesties; je kunt nog veel meer 21 eeuwse activiteiten een plaats geven in je thema.
Deze pagina is dan ook vooral bedoeld als eerste inspiratiebron, zodat je een idee krijgt wat mogelijk is.
Als je enthousiast bent, ga ik graag met jou (en je collega’s) aan de gang om een thema helemaal vorm te geven vanuit de 21 eeuwse vaardigheden. Daarbij vergeten we uiteraard ook niet de “gewone” doelen als ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Zo, ben je er klaar voor? Dan gaan we samen kijken naar een paar mogelijkheden met het thema Kerst!
Hieronder vind je steeds een 21 eeuwse vaardigheid. Door te klikken op het + voor de vaardigheid, kun je meer lezen over wat deze vaardigheid inhoud.

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

 • Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);
 • Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
 • Het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)
 • Het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
 • Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);
 • Op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;
Themapagina Kerst

Werk je met de Osmo? Download dan voor Words de set met woorden die ik maakte.
Het zijn 16 foto’s, met elk 4 woorden oplopend in moeilijkheidsgraad,  die de kinderen met Osmo Words leggen.

Wil je meer lezen  en leren hoe je de Osmo in kunt zetten? Lees dan het artikel Osmo Words.

Themapagina Kerst

Kerstquiz in Kahoot

Kahoot is een leuk programma om quizes mee te maken. Je kunt hierbij ook de door andere gemaakte quizes gebruiken. Zoals deze:
Quiz over Kerst met informatie uit het kerstverhaal

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

 • Definiëren van het probleem;
 • Zoeken naar bronnen en informatie;
 • Selecteren van bronnen en informatie;
 • Verwerken van informatie; 
 • Presenteren van informatie
Themapagina Kerst

Kerst rond de wereld

Verdeel de leerlingen in groepjes en laat elk groepje uitzoeken hoe Kerst in een bepaald land gevierd wordt. Bedenk vooraf met de klas welke dingen ze willen weten. Elk groepje doet zijn onderzoek en presenteert dit aan de rest van de klas.

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

 • Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
 • Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
 • Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 
 • Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.
 • Denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.
Themapagina Kerst

Beebot

Ook met Kerst gebruik je natuurlijk de Beebot.

Voor het thema Kerst heb ik kaarten gemaakt met kerstversieringen. Leuk om de woordenschat te oefenen.

De Beebotkaarten vind je bij de Extra materialen Beebot.
Je krijgt gratis toegang tot deze kaarten als je je inschrijft via de pagina Downloads.
Themapagina Kerst

Kerstliedejs oefenen met de Beebot en QR codes

Vind jij het ook zo leuk om kerstliedjes te zingen in en met de klas? Maar merk je dat de kinderen de liedjes nog niet zo goed kennen?
Laat ze oefenen met de Beebot!

Ik maakte een set met QR code kaarten en afbeeldingen van liedjes!
Heerlijk samen zingen én ondertussen oefenen met programmeren.

Themapagina Kerst

Coderen met de kralenplank

Zet de code om naar een mooi figuur op de kralenplank, zonder dat je vooraf weet welk figuur je gaat maken.

Een uitdagende activiteit voor slimme kleuters en leerlingen van groep 3 en 4.

Kies je voor alle 5 de codes samen, dan krijg je korting!
Beschikbare codes: kerstbook, kerstbal, kerstkaars, rendier, sneeuwpop.
€4,95 voor de set van 5 codes.

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

 • Doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen
Themapagina Kerst

Woordveld

Om goed te kunnen communiceren, is een goede woordenschat de basis.
Een woordveld maken met de kinderen kan hierbij helpen.

(Helaas kan ik de bron van dit woordveld niet vinden. Iemand tips?)

Themapagina Kerst

Padlet: communiceren met foto’s

Wat is er leuker dan een gesprek aan de hand van foto’s?
Dat kan eenvoudig met Padlet, waarbij je ouders vraagt om rond een bepaalde vraag een foto te delen.

Themapagina Kerst

Ik heb, wie heeft…?

Dit spel speel je in de kring (een grote of een kleine kring, dat kun je zelf bepalen). Met dit spel oefen je de woordenschat rondom kerst.
Je kunt kiezen of je het spel wilt spelen met of zonder het Christelijk kerstverhaal. Halverwege heb je de mogelijkheid om het spel in te korten, zodat je geen figuren uit het Christelijk kerstverhaal gebruikt.

Je geeft alle kinderen een (geprinte en eventueel gelamineerde) kaart. Vooraf heb je alle woorden/ afbeeldingen op de kaarten besproken. Heb je meer kaarten dan kinderen? Geef sommige kinderen dan een 2e kaart. Je kunt zelf het best inschatten welke kinderen dit aan kunnen.

Het kind met de rode ster op de kaart, start het spel. Hij/ zij zegt: “Ik heb  de kerstboom, wie heeft de lampjes?” Het kind dat de lampjes op zijn kaart heeft staan antwoord: “Ik heb de lampjes, wie heeft de kerstbal?”. En zo ga je door.
In het begin kun je het spel “open” spelen, zodat je kunt zien wie welke kaart heeft. Kinderen kunnen elkaar op dit manier helpen. Later kun je het spel “gesloten” spelen. Dan wordt er meer alertheid van alle kinderen verwacht.

Het spel “Ik heb, wie heeft…?”vind je bij de Extra materialen 21e eeuws leren.
Je krijgt gratis toegang tot deze kaarten als je je inschrijft via de pagina Downloads.

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

 • Een onderzoekende en ondernemende houding;
 • Het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • Het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 
 • Het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.
Themapagina Kerst

Denksleutels kerst

Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Vrijwel alle kinderen zijn bekend met het begrip “sleutel” als een ding dat je gebruikt om iets te openen. De denksleutels gebruiken we om ons denken te openen. Dit is voor kinderen een makkelijk uit te leggen concept.

Bron: https://www.samenwerkingsverband3006.nl/denksleutels/

Themapagina Kerst

Maak je eigen kerstversiering met behulp van een video

In deze video zie je hoe je Rudolph kunt maken.
Kinderen kunnen zo zelfstandig aan de slag.

Natuurlijk zijn er nog veel meer van dit soort video’s te vinden.

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.

 • Problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;
 • Kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;
 • Oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;
 • Het creëren van patronen en modellen;
 • Het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.
Themapagina Kerst

Mind opdrachtkaarten

Laat kinderen oplossingen bedenken voor verschillende problemen:

 • Wat als kerst in de zomer zou zijn?
 • Alle winkels zijn gesloten en jullie hebben nog geen inkopen voor het kerstdiner gedaan.
 • Wat kun je nog meer doen met plastic kerstballen?

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

 • Het effectief kunnen redeneren en formuleren;
 • Informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;
 • Hiaten in kennis kunnen signaleren;
 • Het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;
 • Het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;
 • Het open staan voor alternatieve standpunten.
Themapagina Kerst

Mathdoku

Een soort Sudoku, maar dan anders. De vakjes met een lijn erom heen, vormen samen een som.

Themapagina Kerst

Sudoku

Voor de jongere kinderen.

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
 • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
 • Eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
 • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
 • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.
Themapagina Kerst

Gezelschapsspelletjes

Rond Kerst is natuurlijk de beste periode om gezelschapsspelletjes te spelen.
Gezellig met z’n allen bij de warme kachel.

Hier vind je een paar voorbeelden:

Themapagina Kerst

Interactieve plaat via Thinglink.

Op Thinglink kun je je eigen interactieve platen maken.
Maar je kunt natuurlijk ook een plaat gebruiken die iemand al gemaakt heeft.

Boeken van bol.com

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

 • Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • Respect voor culturele verschillen;
 • Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • Kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • Effectief kunnen communiceren.
Themapagina Kerst

Samen bouwen

Opdrachtkaarten voor de bouwhoek.

Themapagina Kerst

Kerstboom timmeren

Laat kinderen uit de bovenbouw samen met de kleuters kerstbomen timmeren.
Samen zagen, sorteren en timmeren.

Andere samenwerkingsideeën:

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

 • Het stellen van realistische doelen en prioriteiten;
 • Doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);
 • Reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;
 • Inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
 • Verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.
Themapagina Kerst

Ontspannen bij een haardvuur

In de drukke decembermaand is het belangrijk om een moment van rust in te plannen.
En wat is er dan lekkerder dan bij een haardvuurtje zitten…..?