Er zijn natuurlijk allemaal ontwikkeling rondom de “CITO-toetsen” voor kleuters.

Recent is er op dit gebied het één en ander veranderd. Sinds 2013 is het niet meer verplicht om in groep 1/2 toetsen af te nemen. Je bepaalt als school zelf hoe je de ontwikkeling van kleuters wilt volgen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat scholen vanaf 2021  geen gebruik meer kunnen maken van schoolse LVS-toetsen voor kleuters.
Uiteraard wil je natuurlijk wel de kleuters goed blijven volgen in hun ontwikkeling.

Dat kan vanuit observaties. Maar je wilt graag dat deze observaties objectief zijn. Daarom ontwikkelt CITO op dit moment het observatie-instrument Kleuter in beeld.

Lees meer: Wat is er precies besloten over de kleutertoets?

Met jaren ervaring in kleutergroepen, was ik natuurlijk heel benieuwd naar wat er op de markt gaat komen.
Dus op de NOT ging ik langs bij CITO en sprak met Marleen Oosterink, productmanager Primair onderwijs.

Kleuter in beeld gaat uit van een Leerkrachtroute en een Kindroute.

Leerkrachtroute

In de leerkrachtroute staan jouw eigen observaties centraal. In 10 minuten er kind vorm je je een beeld, waarbij je kiest op welke (sub) domeinen je wilt observeren.
Heb je twijfels over een kind, of merk je dat je over een kind niet voldoende weet? Dan ga je naar de kindroute.

Kindroute

In de kindroute ga je met individuele kinderen via verdiepende en speelse opdrachtjes en activiteiten aan de slag om te zorgen dat je een compleet beeld krijgt. In 15 momenten per opdrachtje of activiteit maak je jouw beeld compleet.

Lees meer over Kleuter in beeld!

Kleuter in beeld is vanaf het nieuwe schooljaar voor het het onderdeel Taal beschikbaar.
OP dit moment wordt al het materiaal van de kindroute getest door 107 scholen. Zij bekijken en beoordelen al het ontwikkelde materialen. Vanuit hun feedback wordt een keuze gemaakt welk materiaal gekozen wordt.

Mijn mening

Wat fijn dat er op een andere manier naar de ontwikkeling van kleuters gekeken wordt.
Kleuter in beeld heeft, denk ik, potentie, zeker omdat CITO de samenwerking met leerkrachten heel duidelijk zoekt.

Het observatie-instrument wordt ontwikkeld, samen met scholen en leerkrachten.

Vanaf februari gaan ze aan de slag met het domein rekenen. Je kunt je nog aanmelden om mee te denken!