Maak kennis met het team: Marrith

Meerwaarde van ICT

Alweer het tweede schooljaar dat ik schrijf voor de website van Miranda Wedekind!

Ook dit schooljaar zal mijn focus liggen op de meerwaarde van ICT.
Want hoe maken we de juiste keuzes?
En baseren we onze keuzes voor het gebruik van ICT wel op onderwijsgedreven argumenten?

Denk aan: ‘Wat is er nodig in de klas?’, ‘Wat missen we in de klas?’en ‘Welke (cognitieve) vaardigheden willen we extra stimuleren of trainen?’.

Kortom: het is belangrijk dat we keuzes maken die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de doelen waar je in de klas aan wilt werken.

Inzet van ICT

Als psycholoog, intern begeleider en moeder van twee jongens denk ik graag na over hoe ICT ingezet kan worden.
Want kinderen vinden ICT fantastisch, het is alleen aan ons om een zinvol en leerzaam aanbod te creëren.

Met een baan op o.a. een school waarbij vrijwel alle kinderen een anderstalige achtergrond hebben zijn kansen(on)gelijkheid en leren lezen in bijzonder onderwerpen die mijn aandacht hebben.

Ik ben Marrith Hoenderken en in mijn blogs op de website van Miranda Wedekind neem ik jullie mee in het ‘onderwijsgedreven’ kijken naar alle ICT-mogelijkheden die er zijn.