Themapagina Menselijk lichaam

Themapagina Menselijk lichaam

21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

Themapagina Menselijk lichaam

Thinglink: Mijn lichaam 

Met Thinglink maak je interactieve praatplaten. Deze staat al op Thinglink en kun je meteen gebruiken.

Wil je meer weten over Thinglink? Hier vind je een stap voor stap handleiding.

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Themapagina Menselijk lichaam

Apps

Themapagina Menselijk lichaam

Het menselijk lichaam uitgelegd door Tom 

Waarom verbrand ik in de zon, wat gebeurt er in de buik van een zwangere moeder, waarom hebben we oogleden, hoe werken de hersenen, wat is het grootste orgaan in mijn lichaam?

Volledige versie € 2,99

Themapagina Menselijk lichaam

Hoe werkt je lichaam 

Hoe Werkt Je Lichaam is een app waarmee je interactief al spelend met het menselijk lichaam kennis maakt. Leer en speel met de verschillende nieuwe spelletjes en maak plezier met het dansend skelet. 

Gratis

Themapagina Menselijk lichaam

Tinybop 

Verken een werkend model van het lichaam. Elk onderdeel is geanimeerd en interactief: het hart klopt, ingewanden borrelen, longen ademen, de huid voelt en de ogen zien. 

€ 2,99

Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Praten over sexting

 ‘Sexting’ is het versturen van seksuele beelden via bijvoorbeeld WhatsApp. Voor jongeren kan het een manier zijn om een relatie spannend te houden, maar het kan misgaan als beelden worden doorgestuurd. Hoe praat je hier met je klas over?

Themapagina Menselijk lichaam

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Themapagina Menselijk lichaam

Breng een bezoek aan Corpus

 

Maak een reis door de mens in dit museum.

Corpus in Oestgeest


Model van de longen

 

Laat de leerlingen informatie opzoeken over de ademhaling en deze informatie "vertalen" in een werkend model van de longen.

Voor jonge kinderen kun je beginnen met zo'n model en aan de hand daarvan de werking uitleggen.

 

Meer informatie vind je o.a. op deze sites: 

Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam

Ditzelfde zou je ook kunnen doen voor de bloedcirculatie of de spijsvertering!Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam


Informatie via bol.com

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen

Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Themapagina Menselijk lichaam

Denksleutels over het lichaam.

(Alleen beschikbaar voor leden van de mailinglist. Ben je nog geen lid, schrijf je snel in)

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Themapagina Menselijk lichaam

Hoe groot zijn je longen?

 

Laat de kinderen proefjes doen om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Geef ze materialen waarmee ze kunnen experimenteren. 

Denk aan materialen als een fles, slang, bak, ballonnen, plastic zakken, meetlint, ....

 

Meer informatie:

Hoe groot zijn je longen?

Wat zit er in je botten?

Je eigen lijf meten

 


Themapagina Menselijk lichaam

Puzzelen

Zorg voor een model van het menselijk lichaam.
Haal alle organen eruit en laat de leerlingen de puzzel weer in elkaar zetten.
Het labelen van de onderdelen is ook een goede oefening!

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Themapagina Menselijk lichaam

Dokter Bibber

 

Speel dokter Bibber als opening van het thema of als keuzemoment.

 

Het spel online spelen

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Themapagina Menselijk lichaam

Massage

 

We masseren de handen en de onderarmen.

 

-    Ga tegenover elkaar zitten met een smalle tafel ertussen.

-    Laat je cliënt de handen op tafel leggen. (Leg er een handdoek onder)

Begin rechts

-    Wrijf de rechterhand en -onderarm aan de onder- én bovenzijde in met veel massageolie.

-    Leg de handpalm op de handdoek neer 

-    Wrijf rustig 8 keer vanaf de elleboog naar de handrug

 (om de beurt met je rechter en linkerhand)

-    Leg je twee handen dwars op de hand neer. Wrijf naar de elleboog toe  en glij via de zijkanten weer terug naar de hand. Herhaal dit nog een paar keer.

-    Begin weer bij de hand: Maak kleine rondjes met je duimen richting elleboog en ga weer via de zijkanten terug. 

-    Draai de hand om en masseer op dezelfde wijze de binnenkant van de onderarm en de palm van de hand.

 

Meer informatie over masseren.


Themapagina Menselijk lichaam
Themapagina Menselijk lichaam

Skelet

Laat kinderen samen een lichaam of skelet namaken.

Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met wc rollen, maar ook met papier en karton, of pasta soorten. 

Geef kinderen een rijke keuze aan materialen.

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.

Themapagina Menselijk lichaam

Mindmap

 

Maak samen met de leerlingen, of laat de leerlingen in groepjes een mindmap maken over het menselijk lichaam.

Je zou kunnen beginnen vanuit een skelet zoals hiernaast en elk onderdeel verder uitwerken.

 

Maar je kunt ook een "traditionele" mindmap maken waarbij jee leerlingen tekeningetjes laat maken (of een stickerboek als uitgangspunt neemt).


Filosoferen

Is er leven na de dood? Kunnen we daar iets over zeggen? Waarom geloven mensen in leven na de dood? En… wat is “leven na de dood” eigenlijk?

Themapagina Menselijk lichaam

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.