Nieuwe inhoudslijn Digitale geletterdheid

SLO heeft een nieuwe inhoudslijn Digitale geletterdheid gepubliceerd!

Met deze inhoudslijn is goed geluisterd naar het werkveld, want de lijn is compacter en de aanbodsdoelen zijn duidelijker geformuleerd.

Ben jij nieuwsgierig wat er is veranderd?
Ik neem je graag mee in de aanpassingen.

De vorige inhoudslijn is van 2018. Tijd dus voor aanpassing!

Veel leerkrachten vinden het lastig om met de inhoudslijn aan de slag te gaan. Want, at werd nu eigenlijk precies bedoeld.
In deze nieuwe inhoudslijn is geprobeerd dit duidelijker te maken, door de aanbodsdoelen duidelijker te formuleren.

ik denk dat SLO daarin is geslaagd.

Verder zijn er aanbodsdoelen vervallen, zijn er doelen samengevoegd, maar zijn er ook nieuwe aanbodsdoelen toegevoegd.

Nieuwe inhoudslijn Digitale geletterdheid

De 4 onderdelen

De 4 onderdelen van Digitale geletterdheid zijn dezelfde gebleven, maar 2 ervan hebben een net iets andere naam gekregen:

  • ICT basisvaardigheden heet nu Praktische ICT vaardigheden
  • Informatievaardigheden is nu Digitale informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking

Ik had wellicht verwacht dat Computational thinking een andere naam gekregen zou hebben, maar dat is dus niet zo.

In het nieuwe model dat er bij is gemaakt, zie je de 4 onderdelen van digitale geletterdheid.

Download de nieuwe inhoudslijnen via de site van SLO.

In deze eerste video laat ik je zien wat er is aangepast in de inhoudslijn Praktische ICT vaardigheden.
Binnenkort volgen de video’s van de andere 3 onderdelen.

In deze video vergelijk ik de oude en de nieuwe inhoudslijn voor het onderdeel Digitale Informatievaardigheden