Themapagina Olympische spelen

Themapagina Olympische spelen

De Olympische winterspelen worden gehouden van 9 t/m 25 februari 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.

21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Apps

Themapagina Olympische spelen

The Olympics

De officiële app van het Olympisch comité.
 

Gratis

Themapagina Olympische spelen
Themapagina Olympische spelen

Fiete sports

Win gouden medailles in alle sportdisciplines! Op uw plaatsen, klaar, af

Gratis

Themapagina Olympische spelen
Themapagina Olympische spelen

VR Sports

Loop door een virtuele sporthal. Geschikt voor zowel voor de tablet als de telefoon. 

Gratis

Themapagina Olympische spelen
Themapagina Olympische spelen
Themapagina Olympische spelen

Winter Sports

Three, two, one… Go! Slide, grind, jump and fly in exciting winter challenges! 

Gratis

Themapagina Olympische spelen

Online spelletjes

Themapagina Olympische spelen
Themapagina Olympische spelen

Memory van Netwijs


Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

Themapagina Olympische spelen

Sphero robotbal

Met de Sphero robotbal kun je verschillende leuke sporten uitvoeren. Zorg voor minimaal 2 Sphero's, zodat je met 2 teams kunt spelen.

De Sphero kun je bedienen via een app op de telefoon of tablet. Door eenvoudige commando's kun je de bal al programmeren.

Spelen die je kunt doen:

- Voetbal met een klein balletje

- Hard"loop" wedstrijd


Themapagina Olympische spelen

Beebotkaarten

 

Kaarten met de sporten van de Olympische winterspelen.

De kaarten zijn gratis te downloaden via de pagina Extra materialen Beebot. Ben je nog geen lid van de Extra materialen? Meld je dan nu aan!

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Themapagina Olympische spelen

Grafiek maken

Hou tijdens de spelen een grafiek bij met de verdeling van de medailles per land.


Download

Medaille-overzicht Nederland

Gemaakt door Francisca Veenstra, gedeeld via de Facebookgroep Bovenbouwwereld.

Medaille-overzicht NL.docx

Microsoft Word document 12.3 KB


Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen

Themapagina Olympische spelen

Themapagina Olympische spelen

Verteltafel De wedstrijd van Schildpad en Haas

 

Maak een verteltafel rondom een boek dat over sport of een wedstrijd gaat.

Hier zie je een verteltafel over het boek De wedstrijd van Schildpad en Haas, door Peggy Plooij, BS Droomspiegel, Almere-Poort.

 

Bron: Rian Visser


Boeken over sportwedstrijden

Verteltafel Skispringen

Je kunt natuurlijk ook een verteltafel maken die niet over een bepaald boek gaat, maar meer over een onderdeel van de Olympische spelen.
Zoals dit prachtige voorbeeld, gemaakt met een houten treinbaan door Jessica Petersen. 

Bron: Play trains

Themapagina Olympische spelen

Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Themapagina Olympische spelen

Bedenk een nieuwe sport

 

Een nieuwe sport bedenken voor de Olympische winterspelen.

Hoe heet jouw sport? Welke regels zijn er? Hoe zien de spelers er uit?

Het werkboekje kun je printen, door midden snijden en een boekje van maken.

 

Bij de Extra materialen 21e eeuws leren vind je dit boekje.

Ben je nog geen lid, meld je dan gratis aan!

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.

Themapagina Olympische spelen

Themapagina Olympische spelen

Denksleutelkaarten

 

 

Met de Denksleutelkaarten ga je op een eenvoudige manier aan de slag met Kritisch denken.

Print de kaarten, lamineer ze en pak zo af en toe een vraag waarmee je je leerlingen aan het denken zet. 

 

Je vind de Denksleutelkaarten bij de Extra materialen Denksleutels.

Heb je je nog niet aangemeld voor de Extra materialen? Doe dat dan via de pagina Downloads.

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.