Over mij

Miranda Wedekind
Over mij
Over mij

Mijn naam is Miranda Wedekind en ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest als leerkracht op verschillende scholen en in verschillende groepen. Mijn voorkeur heeft altijd gelegen bij groep 1-2, vanwege het thematisch werken.

Inmiddels sta ik niet meer voor de klas maar werk ik als beleidsmedewerker Onderwijs en ICT bij de stichting PCOU.
Vanuit deze positie kan ik op alle scholen van onze stichting mijn passie voor ICT in het onderwijs kwijt en scholen inspireren om ICT goed te gebruiken in de klas.

Ervaring

In mijn ruim 20 jaar in het onderwijs heb ik veel ervaring opgedaan als leerkracht in groep 1-2. Ik heb altijd bewust gekozen voor het jonge kind, omdat ik daar mijn passie voor thematisch werken, zonder door methodes geleid te worden, in kwijt kon.
Zo heb ik door de jaren heen een grote expertise opgebouwd in het werken met het jonge kind.

Daarnaast heb ik een passie voor de inzet van ICT in de klas. Naast mijn werk in de klas, ben ik ook vele jaren ICT-coördinator geweest.
Doordat ik graag experimenteer en veel lees over onderwijs en ICT, heb ik veel kennis opgedaan over deze onderwerpen.

Vanuit mijn ervaring in de gehandicaptenzorg was ik al erg gewend om te kijken wat een kind of volwassene nodig heeft om mee te doen met de gewone activiteiten in de samenleving. Dat is altijd mijn uitgangspunt gebleven: wat heeft dit kind nodig om een stapje verder te komen. Afstemmen op leerbehoefte vind ik dus belangrijk.

Visie

Bij het werken met jonge kinderen vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij hun “zone van naaste ontwikkeling”. Zoeken naar wat dit kind op dit moment nodig heeft.
Volgens mij kan dat het best door thematisch te werken. Een methode kan hierbij het beste als bronnenboek gebruikt worden.
Door binnen een thema aan te sluiten bij de leerbehoefte van het kind, daag je dit kind uit om het beste uit zichzelf te halen.

Hier ligt voor mij de uitdaging in het mooie beroep van een leerkracht.

Doordat de wereld verandert en steeds digitaler wordt, moet het onderwijs naar mijn mening ook aangepast worden.
We leiden kinderen op voor een wereld die heel hard veranderd, en voor beroepen die nu nog niet eens bestaan. We zijn verplicht hen hier zo goed mogelijk voor op te leiden. Een manier om dit te doen, is door de 21 eeuwse vaardigheden te verwerken in ons onderwijs.

Vanuit deze visie is mijn bedrijf gebouwd: Toekomstgericht leren: vaardig met ICT-tools, thematisch werken, afgestemd op leerbehoeftes.

Mijn bedrijf

In september 2016 ben ik vanuit deze visie mijn bedrijf gestart.
Ik was op zoek naar een nieuwe baan, waarin ik leerkrachten kon inspireren en begeleiden bij het veranderen van hun onderwijs.
Toen ik deze baan niet meteen kon vinden, besloot ik om voor mijzelf te beginnen, zodat ik toch kon doen wat ik belangrijk vind én waar mijn passie ligt:

Inspireren van leerkrachten om hun onderwijs vorm te geven vanuit de 21e eeuwse vaardigheden, waarbij ze binnen een thema gebruik maken van ICT tools en afgestemd op leerbehoeftes van kinderen.

Dit doe ik door artikelen te schrijven, workshops te geven op scholen of online en themapagina’s te maken met voorbeelden van activiteiten bij de 21 eeuwse vaardigheden.