Samen aan de slag met digitale geletterdheid? - Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Een leerlijn digitale geletterdheid in de school.
Daar denken veel PO-scholen wel over, maar ze vinden dat heel lastig in te vullen.

Want… waar begin je, wat moet er allemaal in?
En… hoe doe je dat met jonge kinderen?

Allemaal vragen die zorgen dat veel scholen nog niet structureel bezig zijn digitale geletterdheid.

Ik begeleid jullie graag bij dit vraagstuk en ga, samen met jullie, aan de slag om de leerlijn digitale geletterdheid voor het jonge kind (fase 1) vorm te geven,

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Geld is natuurlijk altijd een probleem!
Maar daar is gelukkig nu een hele mooie oplossing en kans door het Nationaal Programma Onderwijs.

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen alle scholen in schooljaar 2021-2022 en 2022- 2023 per leerling een bedrag van minimaal €700 (totaal dus €1400 per leerling!).
Met het extra geld kunnen scholen coronavertragingen aanpakken. Daarvoor kies je als school uit een menukaart van kansrijke interventies.

Menukaart

Na het in kaart brengen van de eventuele achterstanden die de leerlingen opgelopen hebben door middel van de schoolscan, kies je als school uit de menukaart van kansrijke interventies welke interventies je in wilt gaan zetten.
En in die menukaart zitten mogelijkheden voor de inzet digitale technologie!

Hoe gaaf is het als je naast aan de eventuele vertragingen die leerlingen op gelopen hebben ook werkt aan een duurzame inzetbaarheid van digitale geletterdheid? Dat is een echte win-win situatie!

Je kunt op verschillende manieren met me samenwerken.
Bijvoorbeeld door het boeken van een workshop, een begeleidingstraject van 1 leerkracht of van het hele onderbouwteam.
In overleg kijken we wat het beste past bij jou en jullie school.

En natuurlijk gaan we digitale geletterdheid inzetten vanuit je huidige onderwijs. Technologie is namelijk nooit een doel op zich, maar altijd een middel om beter onderwijs te geven!
We sluiten dus aan bij wat je al doet en kijken waar en hoe technologie en meerwaarde heeft.

Even sparren?

Heb je interesse in een samenwerking met mij om de leerlijn digitale geletterdheid binnen jouw school vorm te geven?
Laten we dan even samen virtueel koffie drinken!

Stuur me een berichtje, dan maken we een afspraak voor een videocall.
In dit gesprek kijken we naar jullie wensen en ideeën en kijken we of we samen aan de slag willen.
Uiteraard gaan we in onze samenwerking kijken naar jullie schoolscan en bepalen we op basis daarvan welke interventies er nodig zijn voor de leerlingen in de onderbouw. Dit nemen we mee in de opzet van de leerlijn digitale geletterdheid.

Indien we besluiten om samen te werken, werk ik het plan uit voor onze samenwerking, waarbij ik rekening hou met jullie schoolscan.

Meer informatie

Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Het Nationaal Programma Onderwijs ondersteunt:

  • Leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes mogelijk te maken.
  • Docenten en andere medewerkers in het onderwijs, bijvoorbeeld met speciale trainingen.

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op:

  • De persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten.
  • Het inhalen en goedmaken van vertragingen, bijvoorbeeld door het onderwijs toe te spitsen op de kern van de vakken.

Digitale technologie (menukaart NPO)

Bron: https://www.nponderwijs.nl/interventies/digitale-technologie

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties op school te bevorderen. Er zijn zeer uiteenlopende interventies op dit gebied, maar ze zijn grofweg in twee groepen te verdelen:

  • technologie voor leerlingen, zoals programma’s of apps voor het oplossen van problemen of opdrachten met een open einde;
  • technologie voor leerkrachten/docenten, zoals een digitaal schoolbord of leerplatform.

Hoe effectief is deze interventie?

Uit de studies komt steevast naar voren dat digitale technologie een gemiddeld positief effect heeft op de leerprestaties, met een gemiddeld rendement van vier maanden extra vooruitgang. Het effect wisselt echter aanzienlijk per interventie.

De onderzoeksresultaten laten zien dat technologische interventies moeten worden ingezet als aanvulling op het reguliere onderwijs en daar niet voor in de plaats moeten komen. Het is niet waarschijnlijk dat bepaalde technologieën op zichzelf effect hebben op de leerprestaties, maar sommige technologieën kunnen de wisselwerking tussen lesgeven en leren beïnvloeden. Technologie kan leerkrachten/docenten bijvoorbeeld helpen om effectievere feedback te geven of dingen duidelijker in beeld te brengen, of leerlingen motiveren om meer te oefenen.

De studies wijzen uit dat interventies waarbij leerlingen zelfstandig leeractiviteiten uitvoeren met behulp van technologie (zoals een eigen laptop waarop iedere leerling in zijn eigen tempo werkt, of software om zelfstandig de lesstof te ‘stampen’ en te oefenen) mogelijk minder effectief is dan in kleine groepen met technologie werken of het gezamenlijke gebruik van technologie.

Er is overtuigend aangetoond dat digitale technologie effectiever zijn voor schrijven en rekenen/wiskunde dan voor spelling en het oplossen van problemen. En er is enig bewijs dat technologie effectiever is voor jonge leerlingen.

Lees verder: https://www.nponderwijs.nl/interventies/digitale-technologie