Themapagina “Kom erbij!”

Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

21e eeuwse vaardigheden.
De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden.
Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen “21e eeuwse vaardigheden… en dan?”.
Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)
Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

Beebot en boekenvriendjes

Tijdens de kinderboekenweek staan de boeken natuurlijk centraal! Hoe leuk is het dan om boeken te verzamelen over vriendjes? Laat kinderen allemaal een boek meenemen.

Maak een foto of een kopie van de vrienden in het boek. Eén vriendje komt in een transparante mat te liggen, het andere vriendje op het stapeltje naast de mat. Om de beurt kiezen de kinderen een kaartje van de stapel en programmeren de Beebot naar het vriendje. Natuurlijk vertellen ze ook kort iets over het boek, bijvoorbeeld waarom deze 2 vrienden zijn, of wat ze als vrienden meemaken.

Beebot

In een transparante mat stop je foto’s van de kinderen uit de klas. De kinderen programmeren de Beebot naar 1 van de kinderen. Dit kun je doen door verschillende soorten opdrachten te geven:

 • Ga naar je beste vriendje
 • Ga naar iemand die houdt van…..
 • Ga naar iemand met wie je nooit speelt
 • Ga naar iemand met …. ogen/ haar
Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)
 • het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);
 • het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
 • het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)
 • het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
 • het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);
 • op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;
Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

QR code speurtocht

Organiseer een QR code speurtocht, waarbij kinderen aan het eind een boek vinden.

Lees hoe je dit kunt organiseren in dit artikel.

Vriendschapsarmbandjes

Op verschillende manieren kun je vriendschapsarmbandjes maken. Een leuke activiteit om te doen met je vrienden!

Op YouTube zijn veel video’s te vinden om zelf armbandjes te maken. Met deze stap-voor-stap video’s kunnen kinderen zelfstandig aan de slag.  Door QR-codes zijn ze ook eenvoudig te vinen. Mte een tablet scan je de QR code en komt meteen bij het filmpje uit.

Bij de Extra materialen 21e eeuws leren vind je een bestand met QR codes voor vriendschapsarmbandjes.

Lees meer over QR codes en hoe je ze zelf eenvoudig maakt.

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

 • definiëren van het probleem;
 • zoeken naar bronnen en informatie;
 • selecteren van bronnen en informatie;
 • verwerken van informatie;
 • presenteren van informatie

Onderzoek: Hoe schrijf je een boek?

Ga met de kinderen op onderzoek uit hoe je het best een boek kunt schrijven. Wat is daarvoor nodig.

Bedenk vooraf vragen die je tijdens dit onderzoek beantwoord wilt krijgen.
Daarna ga je met de kinderen op onderzoek. Dat kan door boeken in de klas te halen, door een schrijver in de klas uit te nodigen, door video’s te kijken.

TIP: Verzamel vooraf links en video’s op een Yurlspagina. Zo kunnen kinderen gericht zoeken, zonder dat ze hoeven te kunnen lezen.

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

 • begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
 • gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
 • communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken;
 • strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

 • doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen
Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

Contact met een andere klas

Tijdens een thema dat gaat over vriendschap, is het natuurlijk super leuk om vriendschap met anderen te sluiten. Met all moderne communicatiemiddelen, kan dat ook heel eenvoudig buiten de eigen school.

Zoek op bijvoorbeeld Facebook een andere leerkracht, met een klas met kinderen in dezelfde leeftijd. Spreek met elkaar af hoe je met elkaar gaat communiceren.

Worden het brieven of tekeningen die je via de post verstuurd?

Ga je via email contact met elkaar hebben? Of ga je via Skype elkaar “echt” ontmoeten op het digibord?

Misschien ga je elkaar via Skype of op een video wel je favoriete boek voorlezen!

Er zijn genoeg mogelijkheden! Zoek er één die past bij jou en jouw klas.

Verteltafel

Tijdens de kinderboekenweek staan boeken natuurlijk in het middelpunt. En wat is er leuker dan een verteltafel maken over een mooi prentenboek?

Kies een prentenboek rond het thema vriendschap en bedenk met de kinderen wat je nodig hebt om het verhaal te kunnen naspelen.

Juf Bianca geeft je ideeën voor een verteltafel rond het boek “Ik wil iets heel moois geven”.

Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

 • een onderzoekende en ondernemende houding;
 • het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke);
 • het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.
Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

Denksleutelkaarten

Stimuleer het creatief denken met Denksleutelkaarten. Op de kaarten vind je vragen en opdrachten die uitnodigen tot net iets verder denken, outside the box. Niks is gek, alles kan!

Je vindt de kaarten bij de Extra materialen Denksleutels.

Lees meer over Denksleutels in dit artikel.

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.

 • problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;
 • kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;
 • oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;
 • het creëren van patronen en modellen;
 • het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.
Themapagina “Kom erbij!” (KBW 2018)

AHA vragen ~Wetenschap en techniek

Hoe blijf je vrienden als één van jullie verhuist? En kan je samen met je vrienden veranderen in een tafel? Hoe wissel je geheime berichten uit met je beste vriend of vriendin? Speciaal voor de Kinderboekenweek 2018 ontwikkelde TechniekTalent.nu in het thema vriendschap acht nieuwe wetenschap- en techniekvragen voor de Aha!-vragengenerator. 

Met ahaindeklas.nu ga je tijdens een digibordles van slechts 15 minuten samen op zoek naar een antwoord op een slimme vraag. Hiermee beleven jullie gegarandeerd een Aha!-moment. Zo kom je er snel achter dat het heel makkelijk en leuk is om techniek de klas in te brengen. Je kunt binnen het thema ‘Vriendschap’ acht dagen lang elke dag een korte W&T-les geven!

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

 • het effectief kunnen redeneren en formuleren;
 • informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren
 • hiaten in kennis kunnen signaleren;
 • het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;
 • het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;
 • het open staan voor alternatieve standpunten.

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 • constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
 • het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
 • eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
 • het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
 • bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Brievenhoek

Maak in de klas een hoek waarin kinderen voor elkaar brieven en kaarten kunnen maken.

Leg in deze hoek allerlei materialen: papier in allerlei verschillende kleuren en maten, enveloppen, potloden/ pennen/ stiften, stickers. Zorg ook voor woordkaarten die de kinderen als voorbeeld kunnen gebruiken bij het schrijven. Leuk als de namen van alle kinderen beschikbaar zijn!

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

 • verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • respect voor culturele verschillen;
 • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • effectief kunnen communiceren.

Maak samen je eigen boek

Bedenk met de groep (of in kleine groepjes) een verhaal. Dit verhaal ga je uitwerken tot een boek.

Dus… teksten schrijven, illustraties maken. Hoe jonger de kinderen, hoe korter de teksten kunnen.

Elk kind maakt een onderdeel van het boek.Is het papieren boek klaar? Dan kun je het boek ook digitaal maken.Scan de tekeningen, laat de kinderen de teksten inspreken. Dat kan in veel verschillende programma’s: Bookcreator, Powerpoint, Prowise Presenter, Moviemaker.

Vriendenslinger

Een leuke samenwerkopdracht: maak een vriendenslinger. Maak ‘m zo dat iedereen zichzelf herkent. Groepjes vrienden werken samen aan de slinger. Elke slinger kan dus een eigen lengte krijgen.

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

 • •het stellen van realistische doelen en prioriteiten;
 • doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de
 • uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);
 • reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;
 • inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
 • verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.