Themapagina Op de boerderij

Themapagina Op de boerderij

Super leuk dat je aan de slag gaat met het thema Op de boerderij!
Op deze themapagina vind je inspiratie om de 21e eeuwse vaardigheden in te zetten bij het thema Op de boerderij. De activiteiten zijn geschikt voor leerkrachten van het jonge kind (groep 1 t/m 4).

Uiteraard zijn dit slechts een paar suggesties; je kunt nog veel meer 21 eeuwse activiteiten een plaats geven in je thema.
Deze pagina is dan ook vooral bedoeld als eerste inspiratiebron, zodat je een idee krijgt wat mogelijk is.
Als je enthousiast bent, ga ik graag met jou (en je collega’s) aan de gang om een thema helemaal vorm te geven vanuit de 21 eeuwse vaardigheden. Daarbij vergeten we uiteraard ook niet de “gewone” doelen als ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Kom, dan ga ik je nu een paar mogelijkheden laten zien met het thema Op de boerderij!
Hieronder vind je steeds een 21 eeuwse vaardigheid. Door te klikken op het + voor de vaardigheid, kun je meer lezen over deze vaardigheid.

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

 • Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);
 • Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
 • Het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)
 • Het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
 • Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);
 • Op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Stopmotion

Een stopmotion video maak je door een heleboel foto’s achter elkaar te zetten.
Dat kan heel eenvoudig in een speciale app (b.v. Stopmotion studio).

De kunst is om een figuurtje steeds een klein stukje te verschuiven en dan een foto te maken. Die foto’s achter elkaar maken de video.

Een stopmotion video kun je met allerlei materialen maken:

 • duplo/ playmobil poppetjes
 • wereldspelmateriaal
 • klei
 • getekende figuurtjes

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

 • Definiëren van het probleem;
 • Zoeken naar bronnen en informatie;
 • Selecteren van bronnen en informatie;
 • Verwerken van informatie; 
 • Presenteren van informatie
Themapagina Op de boerderij

Vragen bedenken

Aan het begin van het thema, na de introductie, bedenken de kinderen welke vragen ze hebben over het thema.

Deze vragen kun je op een groot vel papier schrijven of elke vraag op een los papiertje.
Hang de vragen op zodat ze steeds zichtbaar zijn.

Tijdens het thema ga je met de klas op zoek naar het antwoord op de verschillende vragen.

Je kunt de antwoorden zoeken in boeken, of door b.v. video’s te plaatsen op een Yurlspagina.

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

 • Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
 • Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
 • Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 
 • Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.
Themapagina Op de boerderij

Reclame maken

We gaan reclame maken!
Bijvoorbeeld over het drinken van melk of het minder eten van vlees, of……

Praat met de kinderen over wat een reclame is, laat verschillende reclames zien en ga daarna zelf aan de slag.

Maak een poster, een video, een foto, een radiospotje,….

 • Denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.
Themapagina Op de boerderij

Programmeren met de Beebot

In de Beebot mat stop je de kaarten van de boerderij.

Je kunt hierbij de interactive wall gebruiken:
Spreek in de interactive wall de woorden in. De kinderen kiezen om de beurt een vakje op de wall en drukken op de knop.
Ze horen het woord, kiezen het kleine kaartje dat er bij hoort en vertellen de Beebot, met de knoppen op zijn rug welke route hij moet rijden om op die plek op de boerderij te komen.

Je kunt het bestand downloaden bij de Extra materialen Beebot.
Via de knop hieronder kom je rechtstreeks bij de materialen. Vergeet niet om in te loggen.

Ben je nog geen lid van de Extra materialen?
Wordt dan gratis lid via de pagina Downloads.

Themapagina Op de boerderij

Coderen met de kralenplank

De kinderen krijgen een code en gaan deze omzetten op de kralenplank.

Vooral dus goed tellen en kijken wat er in de code staat.
Uiteindelijk ontstaat er een figuur.

Kun jij raden wat voor figuur deze code wordt?

Je kunt het bestand downloaden bij de Extra materialen 21e eeuws leren.
Via de knop hieronder kom je rechtstreeks bij de materialen. Vergeet niet om in te loggen.

Ben je nog geen lid van de Extra materialen?
Wordt dan gratis lid via de pagina Downloads.

De groei van planten meten

In de klas komt natuurlijk ook een akker waarin plantjes gezaaid gaan worden. Dat kan prima in de zandtafel!
Hou elke dag bij hoe de plantjes groeien en maak er een grafiek van.

Je bent dan bezig met het werken met gegevens.
Je verzamelt gegevens en geeft de verzamelde gegevens weer in een eenvoudige visuele representatie.

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

 • Doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen
Themapagina Op de boerderij

Spel: Ik heb…, wie heeft…?

Speel in een groep(je) het spel “Ik heb…., wie heeft….?”

Alle kinderen krijgen een kaart met daarop steeds 2 dingen van de boerderij.
Zorg dat alle begrippen bekend zijn. Maak even een rondje om te kijken of iedereen zijn woord herkent en kan benoemen.

Op 1 kaart staat Start.
Dit kind (of jij als leerkracht begint en zegt:
“Ik heb de koe, wie heeft het kalfje?”
Degene met het kalfje reageert en herhaalt de zin “Ik heb…., wie heeft…..?”

Je kunt het bestand downloaden bij de Extra materialen 21e eeuws leren.
Via de knop hieronder kom je rechtstreeks bij de materialen. Vergeet niet om in te loggen.

Ben je nog geen lid van de Extra materialen?
Wordt dan gratis lid via de pagina Downloads.

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

 • Een onderzoekende en ondernemende houding;
 • Het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • Het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 
 • Het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.
Themapagina Op de boerderij

Denksleutels

Denksleutels zijn sleutels (of kaarten) met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzetten tot creatief, analytisch, kritisch en praktisch denken. Tevens stimuleren de sleutels om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Kies een kaart uit de set en laat de kinderen over deze kaart nadenken.

Schaf de set aan voor slechts €4,95

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.

 • Problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;
 • Kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;
 • Oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;
 • Het creëren van patronen en modellen;
 • Het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.
Themapagina Op de boerderij

Bouw een hok

Laat de kinderen een hok bouwen voor één (of meerdere) van de dieren op de boerderij.

Geef vooraf aan, aan welke eisen het hok moet voldoen.

Bijvoorbeeld:

 • in elk hok moeten 2 dieren passen.
 • elk hok heeft een voerbak die past bij het dier

Deze eisen stem je natuurlijk af op het niveau van de kinderen.

Maak het niet te makkelijk!

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

 • Het effectief kunnen redeneren en formuleren;
 • Informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;
 • Hiaten in kennis kunnen signaleren;
 • Het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;
 • Het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;
 • Het open staan voor alternatieve standpunten.
Themapagina Op de boerderij

Raadsels

Bedenk raadsels over dieren en laat de kinderen voor elk raadsel een antwoord bedenken.

Dit raadsel komt van De klas van juf Linda en kun je gratis downloaden.

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
 • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
 • Eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
 • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
 • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.
Themapagina Op de boerderij

Boerderijhoek inrichten

Richt, samen met de kinderen, een boerderij hoek in.
Praat eerst met elkaar over wat een boerderij is, wat je op een boerderij doet en wat er nodig is om de hoek in te richten.

Wellicht heb je ruimte om meerdere hoeken in te richten?
Dan komt er wellicht een stal, een weiland, een akker,…..

Themapagina Op de boerderij

Bezoek een boerderij

Breng een bezoek aan een boerderij. Liefst een echte, maar een NME boerderij kan uiteraard ook.

Hoe gaaf is het als de kinderen ook echt mogen meehelpen op de boerderij en zo ervaren hoe het leven op een boerderij echt is?

Themapagina Op de boerderij

Een dier in de klas

Een dier de klas in halen is voor veel kinderen ook een belevenis!

Zelf heb ik tijdens een stage eens een geit mee de klas in genomen….

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

 • Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • Respect voor culturele verschillen;
 • Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • Kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • Effectief kunnen communiceren.
Themapagina Op de boerderij

Circuit

Maak in de speelzaal of buiten een circuit met activiteiten als eierlopen.
Verdeel de klas in groepjes. Welk groepje heeft het circuit het eerst doorlopen?

Zorg voor opdrachten waar het groepje echt samen moet werken!

Leuke ideeën voor het circuit vind je bij Kleuteridee.

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

 • Het stellen van realistische doelen en prioriteiten;
 • Doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);
 • Reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;
 • Inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
 • Verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.
Themapagina Op de boerderij

Wol vilten

Maak van wol je eigen (paas)eieren:

 • Pak een pluk wol en wikkel dat om het (styropor) paasei.
 • Ga door met het inwikkelen van het paasei met plukken wol en leg een nieuw plukje steeds haaks op de vorige, dus in de tegengestelde richting van de vezel.
 • Op het laatst nog even versieren met een ander kleurtje en je bent klaar om te vilten.
 • Het paasei is nu een pluizige bol geworden. Houdt het paasei tussen twee handen in het water en laat de wol water opzuigen.
 • Houd het ei in het water tussen je handen en rol hem in je handen, alsof je een gehakt- of falafel balletje maakt. Eerst voorzichtig en daarna steviger rollen. De wol gaat vilten en vilt om het paasei heen.

Je werkt bij deze activiteitet aan de vaardigheid Zelfcontrole.

Themapagina Op de boerderij

Sensory play

Laat de kinderen een boerderij maken met allerlei verschillende materialen. Elke keer zal de boerderij anders zijn.
Zorg voor materialen met verschillende texturen!

Je werkt bij deze activiteitet aan de vaardigheid Zelfcontrole.