Themapagina Ridders en kastelen

Themapagina Ridders en kastelen

Super leuk dat je aan de slag gaat met het thema Ridders en kastelen! Een super leuk thema.
Op deze themapagina vind je inspiratie om de 21e eeuwse vaardigheden in te zetten bij het thema.

De activiteiten zijn geschikt voor leerkrachten van het jonge kind (groep 1 t/m 4).

Uiteraard zijn dit slechts een paar suggesties; je kunt nog veel meer 21 eeuwse activiteiten een plaats geven in je thema.
Deze pagina is dan ook vooral bedoeld als eerste inspiratiebron, zodat je een idee krijgt wat mogelijk is.
Als je enthousiast bent, ga ik graag met jou (en je collega’s) aan de gang om een thema helemaal vorm te geven vanuit de 21 eeuwse vaardigheden. Daarbij vergeten we uiteraard ook niet de “gewone” doelen als ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Heb je zin om in het thema Ridders en kastelen te duiken? Kom, dan gaan we samen een paar mogelijkheden bekijken met dit thema!
Hieronder vind je steeds een 21 eeuwse vaardigheid. Door te klikken op het + voor de vaardigheid, kun je meer lezen over wat deze vaardigheid inhoud.

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

 • Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);
 • Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
 • Het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)
 • Het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
 • Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);
 • Op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Apps

Themapagina Ridders en kastelen

Playmobil knights

Ga samen met de ridders op avontuur!

Themapagina Ridders en kastelen
Themapagina Ridders en kastelen

Castle jigsaws

Puzzelen op de tablet. Legpuzzels voor kinderen van prachtige kastelen.

Themapagina Ridders en kastelen
Themapagina Ridders en kastelen

Kleurplaten van kastelen

Kleurboek: huis en het kasteel! Kleurplaten voor kleuters.

Themapagina Ridders en kastelen
Themapagina Ridders en kastelen

Castle blocks

€3,49 Bouw je eigen kasteel. Blok voor blok je eigen kasteel bouwen.

Themapagina Ridders en kastelen

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

 • Definiëren van het probleem;
 • Zoeken naar bronnen en informatie;
 • Selecteren van bronnen en informatie;
 • Verwerken van informatie; 
 • Presenteren van informatie
Themapagina Ridders en kastelen

Yurls

Gericht op zoek naar informatie over Ridders en kastelen.
Dat kan heel eenvoudig via een Yurlspagina.

Alle informatie bij elkaar en ook geschikt voor jonge kinderen.

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

 • Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
 • Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
 • Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 
 • Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.
 • Denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

Speciaal voor dit thema maakte ik een nieuwe set kaarten.
Deze set kun je voor slechts €4,95 als digitale download kopen.
De set bestaat uit:

 • 20 kaarten voor in de insteekmat
 • opdrachtkaarten met afbeeldingen en woorden
 • opdrachtkaarten met afbeeldingen en woorden in het Engels
Themapagina Ridders en kastelen

Bouw een doolhof

Laat de kinderen met bouwmaterialen (blokken/ Kapla/ Lego) een doolhof bouwen.
Natuurlijk moet het doolhof aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de Beebot moet er tussendoor kunnen rijden
 • je kunt meerdere routes nemen door het doolhof
 • een aantal routes zijn doodlopend

Gebruik vouwblaadjes(15×15 cm) om de route af te kunnen stemmen op de Beebot. Met een vouwblaadje weten de kinderen hoe breed het doolhof moet zijn en kunnen ze de stappen uitmeten.

Voor jonge kinderen, of kinderen die wat meer hulp nodig hebben, kun je met tape een basis voor het doolhof maken.

Maak het moeilijker door de muren van het doolhof hoger te maken. Zo kun je minder goed zien of een route doodloopt. De uitdaging wordt daardoor groter, ook qua bouwen.

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

 • Doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen
Themapagina Ridders en kastelen

Verteltafel

Maak samen met de kinderen een verteltafel, naar aanleiding van een prentenboek of jullie zelf verzonnen verhaal.
Tijdens het spelen met de verteltafel, vertellen de kinderen het verhaal na. Of ze bedenken met elkaar een nieuw verhaal.

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

 • Een onderzoekende en ondernemende houding;
 • Het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • Het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 
 • Het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Stop-motion filmpje

Maak je eigen stop motion filmpje.

Wat is er leuker dan je eigen animatiefilmpje maken? Dat kan echt heel eenvoudig.

Download de app Stop motion studio op je telefoon of tablet.
Zet je achtergrond en materialen die je voor de video gaat gebruiken klaar.
De achtergrond kan bijvoorbeeld een vel etalagekarton zijn. Wij hebben de vellen met het kasteel, tegen de rugleuning van een stoel geplakt. De stoel stond op de tafel.

Zorg dat je tablet stevig staat en dat deze steeds op dezelfde plek blijft staan.
Je kunt hiervoor bijvoorbeeld blokken uit de bouwhoek gebruiken. Zeker met kleuters is dit van belang!

Bij het thema Ridders en kastelen is het leuk om bijvoorbeeld een stop-motion filmpje te maken bij het lied “Ridder Martijn en ridder Koen”.

Wil je het lied “Ridder Martijn en ridder Koen” gebruiken voor je eigen stop-motion filmpje?
Dan heb je een mp3 bestandje nodig.
Maar… hoe kom je daar aan?

Open op YouTube de video waarvan je de muziek wilt gebruiken. Kopieer de link van deze pagina.
Ga naar https://mp3-youtube.download/en en plak de link van de video in het venster.

Klik op Download. Er opent nu een nieuwe pagina. Deze sluit je weer, want dit is reclame!
In het scherm dat al open was vind je nu de download. Dit kan even duren…. je ziet een voortgangsbalk.
Is het bestand klaar, klik dan op Download the file.

Let op!
Het gedownloade mp3 bestand mag je alleen voor je eigen filmpje gebruiken, want er zit natuurlijk copyright op de muziek!

Themapagina Ridders en kastelen

Schilder of teken samen een verhaal

Hang meerdere vellen papier naast elkaar op.
Op het eerste vel tekent of schildert 1 kind het begin van een verhaal. Een ander kind tekent of schildert een volgend stukje van het verhaal. De vellen samen vertellen het hele verhaal.
Er ontstaan vast verrassende wendingen!

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.

 • Problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;
 • Kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;
 • Oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;
 • Het creëren van patronen en modellen;
 • Het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.
Themapagina Ridders en kastelen

Techniek: maak een katapult (of trebuchet)

Bekijk met de kinderen een aantal filmpjes over katapulten. Hoe werden ze in de Middeleeuwen gebruikt?
Hoe werkt de techniek van een katapult?

Natuurlijk gaan jullie daarna je eigen katapult maken. Dat kan uiteraard ook in het klein!

Je kunt hierbij instructiefilmpjes gebruiken of kinderen zelf laten ontdekken.
Mocht je instructiefilmpjes willen gebruiken, hieronder staan er een paar.

Nodig kinderen vooral uit om hun fantasie te gebruiken en met andere materialen een katapult te maken.
Zijn alle katapulten klaar? Dan volgt er natuurlijk een wedstrijdje waarbij er zo ver of zo precies mogelijk geworpen moet worden met de katapulten. Tussendoor worden de katapulten getest, zodat deze na elke test verbeterd kan worden om een optimaal resultaat te behalen.

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

 • Het effectief kunnen redeneren en formuleren;
 • Informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;
 • Hiaten in kennis kunnen signaleren;
 • Het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;
 • Het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;
 • Het open staan voor alternatieve standpunten.

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
 • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
 • Eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
 • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
 • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.
Themapagina Ridders en kastelen

Rollenspel in het kasteel

Als je werkt over ridders en kastelen, maak je natuurlijk een themahoek met daarin een kasteel.
Het leukst? Als je ook echt in het kasteel kunt!

Je kunt het kasteel heel goed samen met de kinderen maken. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld grote dozen (van koelkasten, fietsen etc).

Het kasteel richt je ook samen in.
Het leukst is het als je verschillende hoeken kunt maken: de eetzaal, een torenkamer, het slagveld etc.

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

 • Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • Respect voor culturele verschillen;
 • Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • Kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • Effectief kunnen communiceren.

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

 • Het stellen van realistische doelen en prioriteiten;
 • Doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);
 • Reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;
 • Inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
 • Verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.
Themapagina Ridders en kastelen

Muziek luisteren

Een momentje van rust!
Lekker muziek luisteren met een koptelefoon op. Zorg voor een rustig, besloten hoekje.
De muziek kan geluisterd worden via een cd-speler, of een tablet.
Kies voor Middeleeuwse muziek, bij voorkeur MP3-bestanden als je via een tablet de muziek afspeelt. Even geen visuele prikkels…!