Vrijdag 25 januari is het Nationale vogelteldag voor scholen.
En nu het echt winter in Nederland is, kun je deze week helemaal aan laten sluiten en werken over vogels in de winter!

Doen jullie ook mee?

Alle informatie over de vogeltelling vind je via: https://www.tuinvogeltelling.nl/voor-scholen

Hoe?
Tel vóór of op vrijdag 25 januari 2019 een half uur de vogels op het schoolplein of de omgeving.
Vliegen de vogels alleen maar over? Die tellen niet mee. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen alle scholen en groepen hun tellingen doorgeven via de website.

Leuke tip om tuinvogels te tellen met de kleintjes!

Met jongere kinderen kunt u in estafette-vorm tellen. Verdeel de groep in meerdere kleine groepjes en laat ieder groepje bijvoorbeeld 5 minuten tellen. Zo blijft het leuk voor de kleintjes. Met het handige telformulier kunnen ook zij uit de voeten.

Nog een praktische tip: tel waarnemingen van meerdere groepjes niet bij elkaar op, maar geef het maximale aantal vogels door dat ze per soort zagen. Dus: ziet één groepje 3 koolmezen? En het volgende groepje 2 koolmezen? Dan geeft u door: 3 koolmezen. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Vogels tellen ~een 21 eeuwse winteractiviteit

Hoe kun je het tellen van de vogels voorbereiden?

Om de vogels goed te kunnen tellen, is het wel belangrijk dat de kinderen de vogels herkennen.
Dat kun je heel goed voorbereiden, met de Beebotkaarten Vogels in de winter.
Met de Beebot, maar ook zonder de Beebot.

Via de themapagina Winter kun je de kaarten met foto’s van vogels downloaden.
Als je ee Beebot hebt, print je gewoon de grote kaarten en laat de kinderen oefenen met de Beebot.

Heb je geen Beebot? Print dan de kleine kaartjes en laat de kinderen hier verschillende dingen mee doen:

  • memory (2 plaatjes of plaatje/ woordje)
  • woorden nastempelen of schrijven  (als je Kiene klanken hebt, kun je de woorden ook digitaal laten stempelen)
  • sorteerspel: laat de kinderen de vogels sorteren op verschillende kenmerken (groot/ klein, in het water/ op land)

De kaarten kun je ook gebruiken bij het tellen, zodat kinderen de vogels makkelijker kunnen herkennen.

Naar de themapagina Winter