Werken met een portfolio

Mijn vorige blog ging over het maken van groeidoelen met kleuters.
De behaalde groeidoelen en het ‘bewijs’ hiervan komt in het portfolio van de kinderen.
Het portfolio hebben we samengesteld vanuit onze visie. Wat vinden wij belangrijk om ouders te laten zien en wat willen de kinderen aan hun ouders laten zien? Naast de groeidoelen zit er nog meer in het portfolio.
In deze blog vertel ik jullie wat de inhoud van het portfolio op onze school op dit moment is.

Portfolio

‘Een portfolio, van het Latijnse portare (dragen) en folium (vel papier), is in het algemeen een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een persoon of organisatie.’

En dat is ook wat ons portfolio is.
Een door de kinderen, samen met de leerkracht, gevuld document over hun eigen ontwikkeling van de afgelopen periode op papier.

Wij hebben ons georiënteerd op een digitaal portfolio maar hebben tot nu toe nog niets gevonden wat aansluit op hoe wij de inhoud van ons portfolio graag zien. Daarnaast krijgen we van ouders ook terug dat zij juist de papieren versie erg waarderen en dat kinderen er ook thuis nog vaak trots doorheen bladeren als zij het aan opa en oma laten zien.
Voorlopig blijven we het dus nog zo doen.

Dit ben ik!

Achter het eerste tabblad zit altijd een zelfportret door de kinderen gemaakt.
Dit kan een tekening zijn van hun hele lijf of een zelfportret.

Door dit hun hele schoolcarrière 2x per jaar te doen wordt hun ontwikkeling op dit gebied prachtig zichtbaar.
Van een koppoter bij de start van hun Schoolcarrière tot al een volwaardig poppetje met prachtige details in groep 2, moet je nagaan hoe dat er in groep 8 uitziet.

Werken met een portfolio

Dit vind ik

Samen met de kinderen vullen wij het ‘dit vind ik’ blad in.
Tijdens het kindgesprek stellen we verschillende vragen en vullen we verschillende symbolen voor de kinderen in.
Als ze ouder worden doen ze dit zelf.

Op het blad staan een hart, een ster en een wolk.
Het hart staat symbool voor het welbevinden van het kind. Hoe vindt hij het op school? Wat vindt hij leuk om te doen en met wie speelt of werkt hij graag in de klas en op het plein?

Bij de ster vragen we aan de kinderen waar ze goed in zijn op school, wat hebben ze geleerd wat ze eerst nog moeilijk vonden en waar ze trots op zijn.

De wolk stelt een droom voor. Wat vind je nog moeilijk? Waar wil je de komende periode aan werken en wat heb je daarbij nodig?

Werken met een portfolio

Dit wil ik leren

Achter dit tabblad komen de ‘bewijzen’ van het behalen van hun groeidoel.
Dit kunnen foto’s zijn, een tekening of iets anders wat aansluit op hun groeidoel.

Hoe we de groeidoelen opstellen kun je lezen in mijn blog hierover.

Hier ben ik trots op

Gedurende het schooljaar maken we veel foto’s van de kinderen.
Zo vragen kinderen vaak of ik een foto wil maken van een mooi bouwwerk in de bouwhoek, van een kralenplank of van die heerlijke zandtaart uit de zandbak.

Ze weten inmiddels dat zij altijd kunnen vragen om een foto.
Deze hebben ze ook nodig voor hun portfolio, want bij dit tabblad mogen zij een aantal foto’s kiezen van iets waar ze trots op zijn.
Deze printen we vervolgens uit en plakken we in hun portfolio.

Ook mogen ze een tekening waar ze trots op zijn hierin doen of als ze ouder zijn een geschreven tekst.
Dit hoeft niet gekoppeld te zijn aan hun groeidoel. Ze mogen zelf bepalen wat ze hier laten zien.

Zo zien wij jou

Dan ben ik als leerkracht aan de beurt.
Ik vul voor de kinderen ook een blad in met een hart, een ster en een wolk.Net zoals de kinderen dit zelf hebben gedaan bij ‘dit vind ik’.

Ik schrijf deze teksten aan het kind gericht en dus in begrijpelijke taal.
Bij het hart vertel ik hoe ik het kind zie, hoe hij in de klas in zijn vel zit, wat hij leuk vindt en wie zijn vriendjes zijn.
Bij de ster vertel ik wat hij de afgelopen periode heeft geleerd en waarom ik trots ben op hem.
En bij de wolk zeg ik wat ik zie waar hij nog moeite mee heeft en waar we de komende periode mee kunnen gaan oefenen.

In de midden- en bovenbouw wordt achter dit tabje ook een rapportage toegevoegd die de leerkracht maakt n.a.v. een analyse van observaties in de klas,  methodetoetsen en niet-methode toetsen.
Ook worden de verschillende ontwikkellijnen toegevoegd van de niet-methode toetsen.

Bij de kleuters geven we geen ontwikkellijnen vanuit ons leerlingvolgsysteem mee.
De rode lijnen en stippen die elk leerlingvolgsysteem laat zien bij kinderen als ze iets (nog) niet hebben behaald passen niet binnen onze visie van kleuteronderwijs.
Als er zorgen zijn om de ontwikkeling van de leerlingen dan bespreken wij dit apart met ouders.

Als laatste zijn de ouders van de kinderen aan de beurt.
Ook zij mogen voor hun kind een ster invullen.
Hierin schrijven zij waarom ze trots zijn op hun kind.

Zo hebben de kinderen een prachtige map met daarin van zichzelf, de leerkracht en hun ouders een ster met daarin geschreven waarom en waarop ze trots mogen zijn.

Presentatie van het portfolio

Tijdens de portfoliogesprekken presenteren de kinderen hun portfolio aan hun ouders.
We bladeren samen het portfolio door en de kinderen vertellen waarom ze de foto’s hebben uitgekozen bij het ‘hier ben ik trots op’ blad.

Aan de hand van het portfolio is het voor de kinderen erg makkelijk om iets te vertellen.
Ze zijn dan ook supertrots op hun portfolio.