Themapagina Winter

Themapagina Winter

Super leuk dat je aan de slag gaat met het thema winter!
Is het buiten al lekker koud, of ligt er sneeuw? Dan is dit een ideaal thema.
Op deze themapagina vind je inspiratie om de 21e eeuwse vaardigheden in te zetten bij het thema winter. De activiteiten zijn geschikt voor leerkrachten van het jonge kind (groep 1 t/m 4).

Uiteraard zijn dit slechts een paar suggesties; je kunt nog veel meer 21 eeuwse activiteiten een plaats geven in je thema.
Deze pagina is dan ook vooral bedoeld als eerste inspiratiebron, zodat je een idee krijgt wat mogelijk is.
Als je enthousiast bent, ga ik graag met jou (en je collega’s) aan de gang om een thema helemaal vorm te geven vanuit de 21 eeuwse vaardigheden. Daarbij vergeten we uiteraard ook niet de “gewone” doelen als ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid.

Kom, dan ga ik je nu een paar mogelijkheden laten zien met het thema winter!
Hieronder vind je steeds een 21 eeuwse vaardigheid. Door te klikken op het + voor de vaardigheid, kun je meer lezen over wat deze vaardigheid inhoud.

Themapagina Winter

Het thema winter kun je op allerlei manieren vorm geven. Het kan gaan over:

 • Sneeuw en/of ijs, maar dan ben je echt afhankelijk van wat het weer doet en dat is moeilijk vooraf in te plannen. Dat zal bijna altijd een spontaan thema worden.
 • Vogels in de winter, waarbij je met de kinderen op zoek gaat naar hoe de vogels de winter doorkomen en hoe jullie hen daarbij kunnen helpen.
 • Hoe blijf je warm in de winter? Een echt onderzoeksthema waarbij je vooral in gaat op kleding en temperatuur. Dit thema kun je ook uitbreiden met de vraag: Hoe blijven dieren warm in de winter?
 • Leven op de Noordpool, waarbij je de sneeuw en ijs toch binnen haalt, maar vanaf een andere plek.
 • Dieren in de winter. Wat doen dieren om de winter door te komen? Welke dieren houden een winterslaap etc.

Dus veel mogelijke invalshoeken!

Aan jou (en je klas) de keuze welke invalshoek jullie uitwerken.Op deze pagina geef ik bij de verschillende thema onderdelen suggesties.

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

 • Het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);
 • Het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;
 • Het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)
 • Het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;
 • Het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);
 • Op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;
Themapagina Winter

Thinglink Dieren op de Noordpool

Een kant en klare interactieve afbeelding.

Wil je je eigen Thinglink maken? Hier vind je een handleiding.

Themapagina Winter

Een mooie winterse app is de app Molletje in de winter.
De plaatjes in de app vormen samen een verhaal.
In de plaatjes ga je op zoek naar verschillende winterse voorwerpen!

Themapagina Winter
Themapagina Winter

Meester Sander heeft apps gemaakt met Tinytap.

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.

 • Definiëren van het probleem;
 • Zoeken naar bronnen en informatie;
 • Selecteren van bronnen en informatie;
 • Verwerken van informatie; 
 • Presenteren van informatie
Themapagina Winter

Vogel ontdekhoek

Richt een vogel ontdekhoek in en laat de kinderen onderzoeken welke vogels er in de buurt leven.
Natuurlijk met herkenningskaart, verrekijker en boeken over de vogels.

Bron herkenningskaart: Meneer Spoor

Themapagina Winter

Vogels tellen!
Het is echt winter nu en wat past er echt heel goed bij dit thema?
Vogels tellen.

Op 25 januari (2019) is de Nationale Tuinvogeltelling.
Doen jullie ook mee?

Hoe?

Tel vóór of op vrijdag 25 januari 2019 een half uur de vogels op het schoolplein of de omgeving.
Vliegen de vogels alleen maar over? Die tellen niet mee.
Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen alle scholen en groepen hun tellingen doorgeven via de website.

Leuke tip om tuinvogels te tellen met de kleintjes!

Met jongere kinderen kunt u in estafette-vorm tellen. Verdeel de groep in meerdere kleine groepjes en laat ieder groepje bijvoorbeeld 5 minuten tellen. Zo blijft het leuk voor de kleintjes. Met het handige telformulier kunnen ook zij uit de voeten.

Nog een praktische tip: tel waarnemingen van meerdere groepjes niet bij elkaar op, maar geef het maximale aantal vogels door dat ze per soort zagen. Dus: ziet één groepje 3 koolmezen? En het volgende groepje 2 koolmezen? Dan geeft u door: 3 koolmezen. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Themapagina Winter

Onderzoek

Laat kinderen onderzoeksvragen bedenken over het thema. Eerst peil je de voorkennis: Wat weten ze al? Daarna bedenken de leerlingen wat ze nog willen weten over het onderwerp.

Met verschillende kleuren kun je op het prikbord de vragen zichtbaar maken. 1 kleur voor  wat ze al weten, 1 kleur voor de onderzoeksvragen, 1 kleur voor de antwoorden op de onderzoeksvragen.

Met jonge kinderen doe je dit tijdens een kring, oudere kinderen kunnen dit in groepjes doen. Als kinderen zelf kunnen schrijven/ typen kun je bijvoorbeeld ook Padlet hiervoor gebruiken. Padlet is een online prikbord.

Je vindt een handleiding hier.

Uiteraard gaan de kinderen de onderzoeksvragen ook echt onderzoeken!

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

 • Begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;
 • Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;
 • Communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 
 • Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.
 • Denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.
Themapagina Winter

Beebot kaarten Vogels in de winter

(Beschikbaar voor leden van de mailinglist Nog geen lid?
Schrijf je snel in!)

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.

 • Doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;
 • Kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen
Themapagina Winter

Verteltafel

Maak (samen met de kinderen) een verteltafel. Neem hiervoor een prentenboek. Bedenk met de kinderen hoe je het verhaal na kunt spelen en wat je daarvoor nodig hebt.

Tips voor het maken van een verteltafel:

Boeken voor een verteltafel

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.

 • Een onderzoekende en ondernemende houding;
 • Het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;
 • Het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 
 • Het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.
Themapagina Winter

Voor het thema Winter heb ik een set met Denksleutel vragen gemaakt.
Je kunt ze downloaden op de pagina Extra materialen Denksleutels.

(Beschikbaar voor leden van de Mailinglist. Nog geen lid?
Schrijf je hier in.)

Themapagina Winter

Denksleutels

Ook bij het thema Winter kun je de denksleutels gebruiken.

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.

 • Problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;
 • Kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;
 • Oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;
 • Het creëren van patronen en modellen;
 • Het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.
Themapagina Winter

Hoe overleven de vogels de winter?

Zeker als er sneeuw ligt en het vriest is het voor vogels lastig om aan eten en drinken te komen.
Wat hebben de vogels nodig om de winter te overleven? Kunnen wij ze helpen?
Laat de kinderen onderzoeken welke vogels er in de omgeving leven en wat die vogels eten.
Daarna kun je met de kinderen de goede voeding beschikbaar maken voor de vogels.
Laat de kinderen ook nadenken over hoe ze het eten aan gaan bieden. Op de grond, in een boom, een vogelhuisje,….?
Wat is voor welke vogel het beste?

Themapagina Winter

Vogelhuisjes maken

Wat is er leuker dan zelf vogelhuisjes maken? Ga met de kinderen (afhankelijk van de leeftijd) op zoek naar een bouwtekening, of laat ze zelf een vogelhuisje ontwerpen.

Natuurlijk ga je het vogelhuis ook echt maken. Echt hout, spijkers en een hamer, het kan zelfs in de kleutergroepen.

Is een vogelhuisje te moeilijk? Misschien zijn dit dan leuke alternatieven!

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.

 • Het effectief kunnen redeneren en formuleren;
 • Informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;
 • Hiaten in kennis kunnen signaleren;
 • Het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;
 • Het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;
 • Het open staan voor alternatieve standpunten.

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

 • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere visies, uitingen en gedragingen;
 • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;
 • Eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;
 • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;
 • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.
Themapagina Winter

Opening van het thema

Ben je op zoek naar een leuke opening van het thema Winter?

Speelgoed voor de winter

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

 • Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen;
 • Hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;
 • Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;
 • Respect voor culturele verschillen;
 • Kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;
 • Kunnen functioneren in heterogene groepen;
 • Effectief kunnen communiceren.

IJskristallen

Laat de kinderen in kleine groepjes ijskristallen maken van kapla of ijsstokjes. Als je ze van ijsstokjes maakt, kun je ze vast laten lijmen, schilderen en ophangen in de klas. Wit of heel lichtblauw met glitters erop!

Natuurlijk ga je eerst ontdekken hoe ijskristallen eruit zien en hoe ze ontstaan!

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.

 • Het stellen van realistische doelen en prioriteiten;
 • Doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);
 • Reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;
 • Inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
 • Verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.