Themapagina Kunst

Themapagina Kunst

21e eeuwse vaardigheden.

De informatie op de themapagina is gericht op  de 21e eeuwse vaardigheden. Op deze themapagina krijg je suggesties hoe je de 21e eeuwse vaardigheden in de klas praktisch in kunt zetten.
Wil je meer informatie over de 21e eeuwse vaardigheden? Kijk dan eens naar de artikelen "21e eeuwse vaardigheden... en dan?"

Heb je zelf aanvullingen op het thema, laat het weten via het contactformulier!

 Klik op een vaardigheid en spring meteen naar dat onderdeel op deze pagina.

Digitale geletterdheid

Het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.  Hieronder vallen de vaardigheden Computational thinking, ICT basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid.

Computational thinking

• denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en gereedschappen.

Themapagina Kunst

Beebotkaarten

Met jonge kinderen zijn kleuren vaak een uitdaging. Met de Beebot kun je de kleuren op een leuke manier oefenen. Ook het mengen van kleuren kun je op deze manier oefenen.

De kaarten kun je downloaden via de pagina Extra materialen Beebot. Ben je nog geen lid, registreer je dan gratis via de pagina Downloads.

Themapagina Kunst


Creatieve Code

 

'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren die leerlingen en docenten bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Kinderen leren de basisbeginselen van het programmeren en ervaren dat code een middel is om zelf iets met je computer te maken.

http://www.decreatievecode.nl/

Themapagina Kunst

Apps om in te lijsten

 

Apps om in te lijsten,  dé cursus creatief programmeren

 

In vier avonden leer je de basics van het programmeren en ga je uiteindelijk naar huis met een interactief schilderijtje dat je thuis aan de muur kunt hangen.

 

De cursus kan online worden gevolgd. Kunstencentra en ‘creatief programmeurs’ werken hierin samen.

ICT basisvaardigheden

• het kennen van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken (‘knoppenkennis’);

•  het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van hardware;

•  het kunnen omgaan met standaard kantoortoepassingen (tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware)

•  het kunnen omgaan met softwareprogramma’s op mobiele apparaten;

•  het kunnen werken met internet (browsers, e-mail);

•  op de hoogte zijn van en kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten;

Themapagina Kunst

App: Peter en de wolf 

 

Peter en de wolf is een educatieve en interactieve tabletapplicatie met een voorleesfunctie. Alle personages in het verhaal worden door muziekinstrumenten vertolkt. Het muziekverhaal is in 1936 gecomponeerd door Sergei Prokofjev met als doel kinderen iets over klassieke muziek bij te brengen. Met deze app wordt een nieuw stap gezet in het overbrengen van dit prachtige muzieksprookje.

 

Met lesbrieven en een digibordversie.

Meer info: Peter en de wolf

Themapagina Kunst

Online een museum bezoeken

 

Sommige musea kun je ook online bezoeken. Een mooie kans als een echt bezoek niet lukt!

 

Informatievaardigheden

Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie.


• definiëren van het probleem;

• zoeken naar bronnen en informatie;

• selecteren van bronnen en informatie;

• verwerken van informatie; 

• presenteren van informatie

Themapagina Kunst

Canon pad

Met een Canon-pad werk je meteen aan het vak Geschiedenis. Leerlingen maken een kruiswoordpuzzel en zoeken daarvoor informatie.

Themapagina Kunst
Themapagina Kunst

Webpaden

 

Webpaden zijn geschikt voor de bovenbouw en bestaat uit een werkblad en een internetpagina.

 

Mediawijsheid

Kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media.

• begrip: inzicht hebben in de medialisering van de samenleving, begrijpen hoe media gemaakt worden, zien hoe media de werkelijkheid kleuren;

• gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken, oriënteren binnen mediaomgevingen;

• communicatie: informatie vinden en verwerken, content creëren, participeren in sociale netwerken; 

• strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik, doelen realiseren met media.

Communiceren

Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.


• doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen);

• kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties, debatten, etc.) en het kennen van de gesprekstechnieken, -regels en sociale conventies bij elke situatie;

• kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen

Themapagina Kunst

Themapagina Kunst

Spreekbeurt

 

Laat leerlingen een spreekbeurt voorbereiden over een beroemde schilder. Deze pagina's geven veel informatie:

Creatief denken

Het bedenken van nieuwe Ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.


• een onderzoekende en ondernemende houding;

• het kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien;

• het kennen van creatieve technieken (brainstorming en dergelijke); 

• het durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden.

Themapagina Kunst

Downloaden "10 vragen"

Het PDF bestand "10 vragen om aan je kind te stellen over zijn kunstwerk" kun je downloaden vanaf de Pagina Extra materialen 21e eeuws leren (alleen voor leden van de mailinglist!)

Probleemoplosvaardigheden

Het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot een plan om het probleem op te lossen.


• problemen kunnen signaleren, analyseren en definiëren;

• kennen van strategieën om met onbekende problemen om te gaan;

• oplossingsstrategieën kunnen genereren, analyseren en selecteren;

• het creëren van patronen en modellen;

• het kunnen nemen van beargumenteerde beslissingen.

Themapagina Kunst

Bezoek een museum

 

Een museumbezoek past natuurlijk prima in een thema over kunst.

Door het museumbezoek door de kinderen zelf voor te laten bereiden, voeg je betekenisvolle activiteiten toe aan je thema.

Ze kunnen allerlei zaken regelen:

  • Naar welk museum gaan we? Wat willen we zien?
  • Wat kost dat? Welk budget hebben we?
  • Hoe komen we in het museum? Openbaar vervoer, ouders,...?
  • Welke vragen willen we in het museum beantwoord krijgen?

Sociaal Culturele vaardigheden

Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.


• constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor

andere visies, uitingen en gedragingen;

• het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties;

• eigen gevoelens kunnen herkennen en gekanaliseerd en constructief kunnen uiten;

• het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen;

• bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid als burger(s) in een samenleving.

Themapagina Kunst

Een museum in de klas

 

Een thema over kunst sluit je (natuurlijk) af met een eigen museum!

Daar kun je alle kunstwerken tentoonstellen. Maar door een eigen museum te maken, kun je ook heel veel betekenisvolle activiteiten een plaats geven. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen in je klas, kun je het museum vormgeven.

 

Aan de orde kunnen komen:

  • het inrichten van de tentoonstelling (wat hoort bij elkaar)
  • informatie over de kunstwerken (een folder, digitale informatie over de kunstenaar via QR code, een audio tour)
  • toegangsprijzen en - kaartjes
  • uitnodigingen voor de opening van het museum

Boeken via bol.com


Samenwerken

Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.


• verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen ;

• hulp kunnen vragen, geven en ontvangen;

• een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën;

• respect voor culturele verschillen;

• kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team;

• kunnen functioneren in heterogene groepen;

• effectief kunnen communiceren.

Groepswerk

Themapagina Kunst

Elke leerling krijgt een kwart van een cirkel. Vier kwarten vormen samen weer een cirkel.

 

Bron: http://blog.tpet.co.uk/posts/christina/circles-new-class-art-display/

Themapagina Kunst

Kunstwerken in één kleur.

Themapagina Kunst

Elke leerling schildert zijn eigen zonnebloem. Deze komen samen in één schilderij.

 

Bron: http://youngschoolart.blogspot.nl/2014/10/1st-grade-sunflowers-in-progress.html


Themapagina Kunst
Themapagina Kunst

Elke leerling tekent op een stukje karton een figuur in beweging in de stijl van Haring. De uitgeknipte figuurtjes worden  kriskras door elkaar met potlood omgetrokken op het grote witte vel. 

Bron: http://tekenenenzo.blogspot.nl/2011/06/in-de-stijl-van-keith-haring-groepswerk.html

Kritisch denken

Het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.


• het effectief kunnen redeneren en formuleren;

• informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren;

• hiaten in kennis kunnen signaleren;

• het kunnen stellen van betekenisvolle vragen;

• het kritisch reflecteren op het eigen leerproces;

• het open staan voor alternatieve standpunten.

Kunst leent zich uitstekend om het kritisch denken te stimuleren.

Deze vragen kun je al bij jonge kinderen gebruiken.

 

In het artikel op The art of Education worden tips gegeven om er een heel spel van te maken.

Themapagina Kunst

Themapagina Kunst

Downloaden Kunstdetectives

 

Het PDF bestand Kunstdetectives kun je downloaden vanaf de Pagina Extra materialen (alleen voor leden van de mailinglist!)

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.


• het stellen van realistische doelen en prioriteiten;

• doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de

uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning,

timemanagement);

• reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag

en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;

• inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
• verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.

Hoe gedraag je je in een museum?

Het is goed om vooraf met kinderen te praten over hoe je je hoort te gedragen in een museum. Vaak kunnen ook jonge kinderen al goed vertellen wat wel en niet mag/ hoort.

Maak het voor jonge kinderen eventueel zichtbaar door een mindmap (met picto's).

Bron: https://prezi.com/psfijjtgt6cd/museum-bezoek-les-2/# Noordbrabants museum.

Themapagina Kunst

Alleen kijken, nergens aankomen

Themapagina Kunst

Zachtjes praten

Themapagina Kunst

Luisteren naar de gids

Themapagina Kunst

Rustig lopen