Werkervaring

01-08-2017
tot heden

PCOU 
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Basisonderwijs
0,8
Bovenschools Beleidsmedewerker ICT/ICT coach
Schrijven van ICT-beleidsplan, ontwikkelen van een bovenschoolse visie op ICT, begeleiden van scholen bij implementeren van ICT in het onderwijs.

Utrecht


01-08-2014
tot heden

PCOU projectgroep Kurzweil
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Basisonderwijs
0,2/0,4
Lid van projectgroep Kurzweil
Implementeren van dyslexieprogramma Kurzweil binnen de scholen van PCOU
Opzetten van beleid met betrekking tot het invoeren en gebruiken van het programma Kurzweil
Scholen adviseren en begeleiden bij het invoeren van Kurzweil
Materialen scannen en bewerken

Utrecht


01-01-2010
tot 31-07-2017

Koningin Beatrixschool
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Basisonderwijs
0,78
Leerkracht LB/ ICT coach
Onderwijs geven aan groep 1-2
Opzetten van ICT-beleidsplan, visie op het gebied van ICT en onderwijs ontwikkelen, projectplannen maken (mobile devices, ICT-vaardigheden) en het team hierin meenemen

De Meern


01-08-2008
tot 31-12-2009

SBO Het Klaverblad
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Speciaal Basisonderwijs
0,7
Leerkracht onderbouw
Onderwijs geven aan een groep kinderen van 5-7 jaar.

Maarssen


15-11-2007
tot 01-08-2008

De Taalkring
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Onderwijs (School voor kinderen met Ernstige spraaktaal moeilijkheden)
0,8
Leerkracht onderbouw
Onderwijs geven aan een groep ESM (Ernstige spraaktaalmoeilijkheden) kinderen van 5-7 jaar.
Vervangen van een leerkracht met zwangerschapsverlof.

Utrecht


01-06-2004
tot 01-03-2008

Stichting KinderCampus Hilversum
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Onderwijs (Ervaringsgerichte organisatie)
0,8
Directeur Basisschool en Buitenschoolse opvang
Starten van nieuwe school en BSO         Leiding geven aan team van 16 personen         Beleidsplannen maken en uitvoeren         Coaching
Intakegesprekken met ouders         Voorlichtingsavonden
Overleg met bestuur

Hilversum


01-08-2001
tot 2007

Digitale Basisschool/ Kennisnet
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


ICT/ Onderwijs
0,2
Manager Community 1-2
Onderhouden website
Inspireren leerkrachten groep 1-2         Verzamelen van lesideeën/ thema’s
Contacten onderhouden met leden van de Community
Stimuleren van leden tot het inbrengen van ideeën/ lesmaterialen

Vanuit thuis


01-08-2003
tot 01-01-2005

Oecumenisch Primair Onderwijs Almere
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Onderwijs
0,4
Opleidingsleerkracht zij-instromers
Begeleiden/ coachen van zij-instromers         Eén keer per week bracht ik een bezoek in hun groep en deed observaties. Na afloop hadden we een gesprek over de observaties en de vragen waar de zij-instromer tegen aan liep

Almere


01-08-1999
tot 01-06-2004

Basisschool De Optimist (OPOA)
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:


Werkzaamheden:


Onderwijs (Dalton school met Ervaringsgerichte invloeden)
0,8
Leerkracht groep 1-2,
Bouwcoördinator (onderbouw),
ICT-coördinator
Mede opzetten van de school vanaf de start (ik was de 1e leerkracht, samen met de directeur)
Vorm geven aan het onderwijs en de visie van de onderbouw
Meedenken over onderwijs/ visie van de hele school en uitzetten van beleidslijnen
Voeren van intakegesprekken met ouders       Lesgeven aan een onderbouwgroep
Opzetten van ICT beleidsplan en zorg dragen voor het netwerk op de school

Almere


01-08-1998
tot 01-08-1999

Jenaplanschool De Sterrenwachter
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:Onderwijs (Jenaplanschool)
0,6
Leerkracht
Lesgeven aan groep 7-8
Adv vervanging bovenbouw (andere vestiging)

Hilversum


01-04-1997
tot 01-08-1998

Jenaplanschool De Zevensprong
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:Onderwijs (Jenaplanschool)
1,0
Leerkracht groep 1-2
Lesgeven aan groep 1-2
Adv vervanging bovenbouw
Starten van een nieuwe onderbouwgroep met 4-jarigen

Amsterdam


01-08-1991
tot 01-04-1997

Mytylschool De Trappenberg
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:


Speciaal onderwijs (REC 3)
1,0
Klassenassistent
Verzorging van leerlingen
Onderwijs/ instructies geven aan groepjes leerlingen (zowel Lichamelijk gehandicapten en Meervoudig gehandicapten, in MB, BB, en VSO)
Administratie van de Ambulante begeleiding

Huizen


01-05-1986
tot 01-08-1991

Dagverblijf voor ouderen De Hoeve
Branche:
Werktijdfactor:
Functie:
Werkzaamheden:Gehandicaptenzorg
1,0
Groepsleider
Begeleiden van een groep verstandelijk gehandicapten vanaf 18 jaar.

Laren